Grafika BIP
Strona główna/Informacja Publiczna/OGŁOSZENIA/ZAPYTANIA OFERTOWE/Zapytanie cenowe - Wydruk gazety "U nas"

Zapytanie cenowe - Wydruk gazety "U nas"

Gorzyce - dnia 18.11.2021 r.

(miejscowość i data)

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8,

NIP: 647-257-66-21

(nazwa i adres zamawiającego)

 1. Zaprasza do złożenia oferty na: wydruk gazety „U nas” (miesięcznik).

 2. Przedmiot zamówienia: comiesięczny druk gazety „U nas” z pliku powierzonego oraz dostawa wydruku na adres Zamawiającego

 3. Termin realizacji zamówienia druk gazety 1 x w każdym miesiącu, systematycznie w okresie od 01.01.2022 r. - 31.12.2023 r.

 4. Miejsce i termin złożenia oferty: Gminne Centrum Kultury, 44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8 (ofertę można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub drogą mailową na adres email: unasredakcja@gmail.com - do godz. 12.00 dnia 17.12.2021 r.).

 5. Termin otwarcia i czytania ofert: 17.12.2021 r., godz. 1215 w biurze redakcji gazety „U nas”, ul. Mikołaja Kopernika 8, 44-350 Gorzyce.

 6. Warunki płatności: przelew do 14 dni od daty wystawienia faktury.

 7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marta Albin - instruktor GCK w Gorzycach, pracownik biura redakcji.

 8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Treść oferty: zgodnie z załącznikiem 1 do zapytania cenowego.

 1. Szczegółowe warunki zamówienia:

  1. Format A4 - po złożeniu gazety

  2. Zszywanie dwoma zszywkami

  3. Nakład 550 egzemplarzy (+/-200) możliwość dostosowania nakładu do bieżących potrzeb, lecz nie mniej niż 500 szt. / 1 nakład

  4. Okładka ( 4 strony A4) - dwustronny pełny kolor, papier dwustronnie kredowany - 130 g

  5. Środek (16 stron A4) - dwustronny pełny kolor, papier offset - 130 g

  6. Możliwość zlecenia wykonawcy dodatkowych stron na podstawie odrębnego zlecenia

  7. Możliwość zlecenia wykonawcy wykonania kalendarza lub innego dodatku na podstawie odrębnego zlecenia

  8. Termin wykonania zlecenia (druk oraz dostawa wydruku na adres Zamawiającego): 48 godzin liczonych od godziny dostarczenia pliku do drukarni.

  9. Referencje (potwierdzenie należytego druku o ww. jakości oraz w ilości minimum 4 szt.

 2. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena za przedmiot zamówienia.

 3. Oferty przesłane drogą pocztową, które dotrą do Zamawiającego po 17.12.2021r., godz. 1200 nie będą rozpatrywane.

 4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przeprowadzanego postępowania (zapytanie cenowe) bez podawania przyczyn, w szczególności, jeżeli złożone oferty przekroczą możliwości finansowe Zamawiającego.

......................................................

Wydawca

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia…………………

O F E R T A

 1. Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………

 2. Adres wykonawcy: ……………………………………………………………………………..

 3. NIP: ……………………………………………………………………………………………….

 4. REGON: ………………………………………………………………………………………….

 5. Nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………………...

 6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia (550 egzemplarzy (+/-200) możliwość dostosowania nakładu do bieżących potrzeb, lecz nie mniej niż 500 szt. / 1 nakład), za cenę:

Netto: ……………………………………………………………………………………………..

Vat: ……………………………………………………………………………………………….

Brutto: …………………………………………………………………………………………….

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………..

 1. Oferuję wykonanie dodatkowej strony w Formacie A4 (po złożeniu) dwustronny pełny kolor, papier offset - 130 g, przy nakładzie 550 egzemplarzy (+/- 200) w cenie:

Netto: ……………………………………………………………………………………………..

Vat: ……………………………………………………………………………………………….

Brutto: …………………………………………………………………………………………….

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………...

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2. Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 48 godzin od daty dostarczenia pliku cyfrowego do druku (12 plików w roku).

 3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

……………………………………….. ……………………………………………..

(miejscowość i data) (podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

……………………………………………………….

(pieczęć wykonawcy)

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Informacja Publiczna
pdf 2021-11-18 Zapytanie cenowe - Wydruk gazety "U nas"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
Zapytanie cenowe - Wydruk gazety "U nas" 629.4KB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Korzonek Katarzyna 2021-11-18 08:26
Aktualizacja publikacji
Korzonek Katarzyna 2021-11-18 08:36
Wytworzenie publikacji
Bibianna Dawid 2021-11-18 08:36
Zatwierdzenie
Bibianna Dawid 2021-11-18 08:36
Rejestr zmian podstrony
do góry