Strona główna/Wydarzenia/Akcja szycia maseczek

Akcja szycia maseczek

25 Marca 2020

Pomysł szycia maseczek ochronnych zrodził się w Czyżowicach, gdzie zapoczątkowały go
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. 

Szybko zareagowały na potrzeby pobliskich instytucji w związku z zagrożeniem
i rozszerzającym się w błyskawicznym tempie koronawirusem.

Do Pań z Czyżowic zaczęło dołączać coraz więcej osób

Lokalna akcja z Czyżowic przerodziła się w duże przedsięwzięcie obejmujące Gminę Gorzyce
i Powiat Wodzisławski. Nasze maseczki są przekazane instytucjom w Gminie Gorzyce
i Powiecie Wodzisławskim oraz Wojewodzie Śląskiemu za pośrednictwem Pani Senator Ewy Gawędy,
która bardzo wspiera naszą akcję. Dziękujemy inicjatorom akcji Magdalenie Sieńko i Danielowi Kuraszowi,
a także koordynatorom akcji w poszczególnych rejonach: Monice Zając, Dominice Burkiewicz-Dzumyk,
Monice Jokiel, Annie Skoczeń, Lucynie Gajdzie. Dziękujemy także wszystkim krojącym, tnącym, zszywającym,
dowożącym, rozwożącym i dostarczającym  JESTEŚCIE WIELCY !!! Dziękujemy, także Wszystkim,
którzy przekazali nam materiały lub środki finansowe na zakup potrzebnych materiałów.

do góry