O nas

Logo GCK w Gorzycach

 

 

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach działa jako samorządowa instytucja kultury obejmując swoim zakresem działania 12 sołectw Gminy Gorzyce. Działalność GCKG prowadzona jest w 9. placówkach, tj. 3. Ośrodkach Kultury - w Gorzycach (siedziba GCKG), Czyżowicach i Olzie oraz 6. Świetlicach Wiejskich - w Bełsznicy, Gorzyczkach, Rogowie, Uchylsku, Odrze, Osinach.  Statutowym celem naszej działalności jest szeroko rozumiane upowszechnianie i rozwijanie kultury, stwarzanie mieszkańcom możliwości czynnego i biernego uczetnictwa w kulturze, organizowanie różnych form wypoczynku, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, integracja środowisk społecznych, artystycznych i twórczych oraz prowadzenie działań w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania informacji dotyczących szeroko rozumianego życia społeczno-kulturalnego Gminy Gorzyce i jej promocja. W podejmowniu inicjatyw staramy się słuchać głosu społeczeństwa i wspieramy oddolne inicjatywy naszych Mieszkańców służące rozwojowi edukacyjno-kulturalnemu w naszej społeczności lokalnej. Realizujemy różnego rodzaju działania, inicjatywy i pobudzamy mieszkańców do podejmowania współpracy. Osiągamy tym sposobem wspólne cele. Nasze ośrodki kultury działające pod egidą GCK współpracują z lokalnymi artystami, twórcami, ludźmi różnych pasj i zainteresowań. Doceniamy potencjał i bogatą wyobraźnię naszych Mieszkańców. Współpracujemy również z placówkami oświatowymi, bibliotekami, parafiami, klubami sportowymi, z PZKO w Czechach oraz licznymi stowarzyszeniami działającymi w przestrzeni Gminy Gorzyce. Poprzez amatorski ruch artystyczny promujemy nasz dorobek w regionie i poza nim. Wachlarz umiejętności naszych Mieszkańców jest bardzo szeroki, staramy się to dobrze wykorzystać. Amatorski Ruch Artystyczny skupia w swoich szeregach nie tylko twórców, ale również zespoły wokalne, taneczne, grupy folklorystyczne, koła zainteresowań, chóry. Prowadzimy również działalność wydawniczą (miesięcznik "U nas") oraz Punkt Informacji Turystycznej mieszczący się w budynkuk GOTSiR Nautica. W zajęciach stałych - edukacyjnych tj. tanecznych, muzycznych, wokalnych, rękodzielniczych, plastycznych, nauki gry na instrumentach, które odbywają się w naszych placówkach uczestniczy wielopokoleniowa grupa osób - amatorów, chętnie integrujących się podczas cotygodniowych spotkań - prób, czy podczas realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć i projektów. Działalność GCK w Gorzycach, to również organizacja małych imprez środowiskowych oraz wielkich wydarzeń plenerowych (m.in. Zlot Chórów nad Olzą, Dożynki, Rock&Reggae Summer Party, Dziecięce Zawody Kajakowe, Rajd Samochodowy). Podczas ferii, czy w okresie wakacji GCK organizuje wycieczki edukacyjne, obozy, biwaki, półkolonie, zjazdy, zajęcia artystyczne, spływy kajakowe, itp. To wszystko w ramach Akcji "Zima na wsi" i "Lato na wsi". GCK skupia przy placówkach szerokie grono wolontariuszy oraz grup społecznych tj. KGW, Stowarzyszenia, jednostki OSP, bractwo Osób Niepełnosprawnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Kluby Seniorów, Klub Podróżnika, Koło Pszczelarzy. Ze względu na potencjał talentów i pasji w naszej lokalnej społeczności zakres działalności artystycznej, kulturalnej, edukacyjnej jest bardzo różnorodny. W siedzibie GCK swoją siedzibę ma liczące 287 członków Stowarzyszenie "Senior".  Gminne Centrum Kultury w Gorzycach to prężna grupa doświadczonych animatorów, współpracujących ze środowiskiem.

do góry