O nas

Logo GCK w Gorzycach

 

 

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach działa jako samorządowa instytucja kultury obejmując swoim zakresem działania 12 sołectw Gminy Gorzyce. Działalność GCKG prowadzona jest w 9. placówkach, tj. w 3. Ośrodkach Kultury - w Gorzycach (siedziba GCKG), Czyżowicach i Olzie oraz 6. Świetlicach Wiejskich - w Bełsznicy, Gorzyczkach, Rogowie, Uchylsku, Odrze, Osinach. W podejmowanych inicjatywach staramy się słuchać głosu mieszkańców, pobudzamy środowisko do podejmowania współpracy. Osiągamy tym sposobem wspólne cele. Doceniamy potencjał i bogatą wyobraźnię naszych mieszkańców. Współpracujemy również z placówkami oświatowymi, bibliotekami, parafiami, klubami sportowymi, z PZKO w Czechach oraz licznymi stowarzyszeniami działającymi w przestrzeni kulturalno-społecznej Gminy Gorzyce i powiatu wodzisławskiego. Poprzez amatorski ruch artystyczny promujemy nasz dorobek w regionie i poza nim. Skupiamy w swoich szeregach 21 zespołów wokalnych, formacje taneczne, grupy folklorystyczne, koła zainteresowań, chóry ("Słowik nad Olzą" z Olzy, "Moniuszko" z Czyżowic, "Lira" z Turzy Śląskiej, "Melodia" z Osin). Prowadzimy również działalność wydawniczą. Od 1991 roku wydajemy miesięcznik społeczno-kulturalny "U nas", przy którym pracuje społeczny zespół redakcyjny. Jesteśmy także wydawcą kilkunastu pozycji książkowych (m.in. „Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza - Gorzyce i Dolna Lutynia” / aut. Daniel Jakubczyk, "Za zasłoną świata rzeczy. O życiu i twórczości Józefa Sowady" / aut. Petr Ligocky, „O czym serce Ślązoków nuci…” / aut. Irena Sauer, wydanie Reprintu Elementarza Antoniego Onderki z 1897 r., wydanie cyklu książeczek dla dzieci „Moja mama pracuje…” / aut. Małgorzata Król). Jesteśmy partnerem w wydawaniu kwartalników literackich „Wytrych” i „Wytryszek”). Pod egidą GCK prężnie działają 16 DH im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach, 2 Drużyna Harcerska w Olzie, Gromada Zuchowa „Czyżyki”, Orkiestra Gminy Gorzyce, Klub Podróżnika, Koło Szachowe. W Olzie w Galerii „Na Sali” od wielu lat prezentowane są prace wybitnych polskich i czeskich twórców. Prężnie działa mobilna pracownia krawiecka. W zajęciach stałych - edukacyjnych tj. tanecznych, muzycznych, wokalnych, rękodzielniczych, plastycznych, nauki gry na instrumentach, które odbywają się w naszych placówkach uczestniczy wielopokoleniowa grupa osób. Działalność GCK w Gorzycach, to również organizacja małych imprez środowiskowych oraz wielkich wydarzeń plenerowych (m.in. Zlot Chórów nad Olzą, Dożynki, Dziecięce Zawody Kajakowe, Biwaki Powstańcze, Rekonstrukcje Bitwy Olzańskiej, Rajd Samochodowy, obozy letnie, zimowiska, spływy kajakowe). Wydarzeniami skupiającymi największą liczbę odbiorców są dożynki organizowane na ternie rekreacyjnym GOTSiR "Nautica" oraz Międzynarodowa Wystawa Makiet Kolejowych organizowana rok rocznie, w listopadzie w Ośrodku Kultry w Czyżowicach. Stwarzamy przestrzeń warsztatową najlepszym modelarzom kolejowym w Polsce, organizujemy warsztaty zarówno otwarte dla publiczności jak i zamknięte - umożliwiające rozwój samych modelarzy. GCK skupia przy swoich placówkach szerokie grono wolontariuszy oraz grup społecznych tj. KGW, Stowarzyszenia, jednostki OSP, bractwo Osób Niepełnosprawnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Kluby Seniorów, Klub Podróżnika, Koło Pszczelarzy, Grupę Literacka Wytrych, a od 1991 roku - społeczny zespół redakcji miesięcznika "U nas". Pod egidą GCK swoje pasje realizuje również wiele grup muzycznych i zespołów instrumentalnych. W gorzyckim GCK-u swoją siedzibę ma liczące 287 członków Stowarzyszenie "Senior", z którym prężnie współpracujemy. Nieustannie aplikujemy o środki z zewnątrz, i jesteśmy wielokrotnym beneficjentem takich programów i grantodawców jak: DK+ Inicjatywy Lokalne, Działaj Lokalnie, Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A, Programy: Ministra Kultury, Narodowego Centrum Kultury, Instytutu Teatralnego im. Raszewskiego, Fundacje: BGŻ, Lotto, BGK, programów Marszałka woj. śląskiego czy Fundacji Wspomagania Wsi.

 Gminne Centrum Kultury w Gorzycach to prężna grupa wykwalifikowanych, doświadczonych animatorów, współpracujących ze środowiskiem.

Zapraszamy do współpracy!

 

do góry