Strona główna/Wydarzenia/Długo wyczekiwana książka o gorzyckim artyście Józefie (..)

Długo wyczekiwana książka o gorzyckim artyście Józefie Sowadzie ujrzała światło dzienne!

19 Listopada 2020

plakat książki

Książka nosi tytuł „Za zasłoną świata rzeczy. O życiu i twórczości Józefa Sowady”. Jej autor, Petr Ligocký podjął się iście benedyktyńskiego zadania. Gromadząc fakty i przez lata i dokumentując działalność artystyczną Józefa Sowady, będąc nią zafascynowany, uzewnętrznia Czytelnikowi całą paletę barw krótkiego życia Artysty.

Książka napisana pięknym stylem, zawiera opis życiorysu Józefa, Jego twórczość poetycką, eseistyczną, przedstawia wycinki prasowe, zdjęcia - od okresu dzieciństwa do okresu dojrzałej twórczości oraz reprodukcje oryginalnych prac artysty.

Książka wydana została przez Gminne Centrum Kultury w Gorzycach w nakładzie 500 szt.Do wydania książki przyczynili się:

Firma Sowada Sp. jawna
Honda Kucza Rybnik
Bank Spółdzielczy w Gorzycach
Państwo Krystyna i Lucjan Durczokowie z Rogowa
Państwo Stanisława i Jerzy Dudkowie z Gorzyc
Gmina Gorzyce
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Wydanie książki zostało również wsparte środkami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” w ramach zadania „Przedsięwzięcia aktywizacyjne LGD Morawskie Wrota”.

Promocję zaplanowano na 11 grudnia br. w GCK w Gorzycach.

Miejmy nadzieję, że będziemy mogli na niej się spotkać i podziękować Autorowi, Rodzinie, Darczyńcom.
Tymczasem rozmowa z jej autorem ukaże się już w najbliższym numerze „U nas”.

-----

Tekst: Petr Ligocký
Redakcja: Bibianna Dawid, Petr Ligocký
Projekt graficzny: Radosław Dawid
Koretka: Monika Plášková, Alicja Adamczyk, Ilona Dawid
Reprodukcje prac: Martin Popelář
Druk: Studio Reklamy EFEKT, Wodzisław Śl., ul. Marklowicka 23a, www.studioefekt.pl

Wydawca i dystrybutor: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
ul. Mikołaja Kopernika 8, 44-350 Gorzyce, tel. +48 32 4511 687, www.gck.gorzyce.pl

Książkę można nabyć w cenie 50 zł w GCK w Gorzycach (również wysyłkowo kontaktując się na adres gck@gorzyce.pl)
oraz w księgarni „Orbita” na rybnickim rynku.

 

Podobne wiadomości:

do góry