Strona główna/Wydarzenia/JAK UGRYŹĆ CHOPINA?

JAK UGRYŹĆ CHOPINA?

10 Maja 2022
chopin
 
 
 „JAK UGRYŹĆ CHOPINA? Program edukacji kulturowej w Gminie Gorzyce”
Zapraszamy do udziału w projekcie,
którego eksperymentalna forma pozwoli naszym odbiorcom odnaleźć w dziełach Chopina coś z czym się identyfikują.
Obiecujemy,że pobudzicie u siebie wyobraźnię artystyczną, kreatywność oraz inne formy i możliwości realizacji siebie.
W ramach projektu zapraszamy na warsztaty dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
które odbędą się w maju i czerwcu 2022 r. w GCK w Gorzycach.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, dla każdego uczestnika przewidziany jest upominek.


Wokalne: prowadzący Marian Chrobok oraz Urszula Wachtarczyk
Chopinowska twórczość staje się bodźcem do wielu eksperymentów i inspiracji, muzyka Chopina pozwala czerpać z siebie.
Bazując na twórczości pieśniarskiej Fryderyka Chopina, podczas warsztatów będziemy próbować odnaleźć innowacyjne, ciekawe, formy aranżacji pieśni Chopina. Wykorzystamy bogaty katalog muzyczny Chopina i poprzez inspirację jego pieśniami chcemy zadziałać na emocje, stan ducha, wyobraźnię i kreatywność naszych uczestników, osiągając przy tym ciekawy efekt odkrywania siebie poprzez muzykę Chopina. 
Marian chrobok i Joanna SkibińskaMarian Chrobok - Ukończył Akademię Muzyczną na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Wziął udział w przesłuchaniach do Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. Przesłuchania ukończył z efektem pozytywnym. Pomimo innych propozycji zawodowych - z Teatru Rozrywki w Chorzowie, Teatru Śląskiego - wybrał Śląsk. Występował jako śpiewak w chórze, solista i tancerz. Twórca „Śląska”, prof. Stanisław Hadyna powierzał Chrobokowi najbardziej wymagające tenorowe partie solowe. Artysta gościł na scenach całego świata, a wiele jego wykonań weszło do historii zespołu. Od roku 2013 pełni w Zespole obowiązki pedagoga i korepetytora chóru.  

 

Urszula Wachtarczyk

Urszula Wachtarczyk - Absolwent Liceum Muzycznego w Bielsku Białej w zakresie fortepianu i rytmiki. Od 2002 r. pracownik GCK Gorzyce na stanowisku instruktor kulturalno-oświatowy , prowadzi zajęcia muzyczne z dziećmi. Prowadzi zespoły wokalne i wokalno instrumentalne młodzieży i dorosłych. Muzyk instrumentalista, akompaniator, konferansjer. Twórca programów artystycznych, koncertów tematycznych, realizator projektów muzycznych, w zakresie muzyki rozrywkowej, gospel, klasycznej. Laureat honorowej odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej" w 2013 r. Poprzez prowadzenie Amatorskiego Ruchu Artystycznego dba o upowszechnianie lokalnych tradycji kultury śląskiej. Twórca scenariusza i muzyki do spektaklu "Rodzina Gorzyckich" .Prowadzenie warsztatów muzycznych w ramach "Lata w teatrze.

 

 

  

Taneczne: prowadzący Michalina Michalik - Newe
Warsztaty taneczne - uczestnicy, inspirowani pięknem, siłą i wrażliwością zawartą w dziełach Chopina będą wyrażać siebie, swoje przeżycia, nastroje, za pomocą rożnych technik ruchu i tańca. Wyzwolone zostaną emocje, które napędzają człowieka do wyrażania samego siebie. Poprzez taniec, który jest niesamowitą dziedziną sztuki dającą możliwość tworzenia, pokazywania emocji, pozwala na luksus bycia sobą. Każde wykonanie tańca może być unikatowe, wyjątkowe, a muzyka Chopina, który wyzwala w tancerzu chęć wyrażania emocji pozwoli nam na to. Bazę do pracy warsztatowej stanowić będą Mazurki Fryderyka Chopina, które są niewyczerpane w inwencji melodycznej i niezwykle bogate rytmicznie, a przede wszystkim ekspresyjne. 
Michalina Michalik-Newe
Michalina Michalik-Newe - wieloletnia tancerka Rybnickiej Akademii Mażoretek, od 15 lat instruktorka tańca mażoretkowego z wykształcenia pedagog. Instruktorka trzech zespołów mażoretkowych. Do największych osiągnięć można zaliczyć zdobyty wielokrotnie Puchar Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz tytuły Mistrza Polski, Vice Mistrza Europy, a także I miejsca w Pucharze Świata Mażoretek w Zadarze przez Rybnicką Akademię Mażoretek, której jest trenerką i choreografką.
 
 
 
 
 
 
Malarskie: prowadzący Anna Ługowska, Marek Grzebyk 
Warsztaty malarskie - polegać będą na zapoznaniu uczestników ze zjawiskiem synestezji (barwne słyszenie),pobudzeniu kreatywności i wyobraźni uczestników warsztatów, nabyciu umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi ( malarstwo, rysunek, collage itd.),zapoznaniu z postacią i muzyką Chopina oraz z czasami w jakich żył, zapoznaniu z dotychczasowymi sposobami malarstwa inspirowanego muzyką Chopina ( przykł. m.in. Jerzy Duda Gracz, Bogusław Lustyk)- integracją międzypokoleniową. Prace wykonane na warsztatach zaprezentowane zostaną na wernisażu wystawy „Jak ugryźć Chopina” i Heppeningu podsumowującym warsztaty w formie wystawy. 

Marek GrzebykMarek Grzebyk -Dyplom ukończenia studiów na kierunku -Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - w specjalności - Kreacja plastyczna z grafiką użytkową, dyplom ukończenia studiów magisterskich ( kierunek - grafika) - Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Instruktor terapii zajęciowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Organizacja i prowadzenie zajęć terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem takich technik jak : rysunek, malarstwo, grafika (warsztatowa i eksperymentalna), collage, malowanie na tkaninie, malowanie na szkle, działania interdyscyplinarne, podstawy pracy z grupą teatralną, projektowanie i wykonywanie elementów scenografii i kostiumów. Organizowanie wernisaży prac powstałych w czasie zajęć :Graficzny Świat - Muzeum Śląskie w Wodzisławiu Śląskim, Nasz Powi-Art. - Teatr Śląski im. J. Słowackiego w Katowicach, Przenikanie - Teatr Rozrywki w Chorzowie, Kolażem po oczach - GCK Gorzyce, Pokochaj Wodzisławskie legendy - Muzeum Śląskie w Wodzisławiu Śląskim,Uwierz w Siebie - Krzanowice,Instrumentów portrety przedziwne - wystawa towarzysząca festiwalowi Jazz w Ruinach - Gliwice 2017,Malujemy Muzykę - wystawa towarzysząca festiwalowi Jazz w Ruinach - Gliwice 2016,Muzyczne Inspiracje - wystawa towarzysząca festiwalowi Jazz w Ruinach - Gliwice 2015,To MY! - Wodzisławskie Centrum Kultury - Wodzisław Śląski.

Anna ŁugowskaAnna Ługowska - Absolwentka Studium Reklamy . Praca jako plastyk w dekoratorni. Trzy lata pracy jako nauczyciel plastyki w SP w Czyżowicach. Od ponad 20 lat instruktor kulturalno oświatowy Ośrodka Kultury w Gorzycach: - współorganizator wernisaży prac m.in.A.Błędowskiego, J.Sowady, Kai Renkas, organizacja wystaw, konkursów plastycznych - pomysłodawca i współorganizator konkursów plastycznych inspirowanych muzyką pt: ,,Muzyką malowane" - twórca scenografii do spektaklu „Rodzina Gorzyckich” okolicznościowych scen, sal itp - prowadzenie warsztatów rękodzieła i zajęć plastycznych z dziećmi i dorosłymi . Prowadzenie warsztatów plastycznych i scenograficznych w ramach "Lata w teatrze 2020".
 
 
 
 

1 lipca 2022 r.  - Wernisaż wystawy „Jak ugryźć Chopina” i Heppening podsumowujący warsztaty

18 wrzesień 2022 r. o godz. 18.00 w Kościele pw. Anioła Stróża w Gorzycach - Koncert półfinalisty XVIII Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina Mateusza Krzyżowskiego

Mateusz Krzyżkowski

Mateusz Krzyżowski - student gry na fortepianie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Joanny Ławrynowicz - Just. Jest finalista zeszłorocznej edycji Konkursu Chopinowskiego 2021 r., laureat Nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina 2018 r., II Nagroda w I Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz III Nagrody w I Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie. Zwycięzca XII International Competition „Arthur Rubinstein im mamoriam”. Prezentował się także na festiwalach muzycznych w Nohant, Dusznikach Zdroju i Słupsku. Współpracował m.in. z Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej, Simfonią Juventus, Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUKSO oraz Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Ambasador Kultury Miasta Tychy

Zapisy uczestników do 9 maja 2022 r.
mailowo okg.gck@gorzyce.pl
telefonicznie: 32 4511 687
lub osobiście w Ośrodek Kultury w Gorzycach

Całkowita wartość projektu: 51 250,00. Kwota dofinansowania: 41 000,00
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”
 
logo
nck

Podobne wiadomości:

do góry