Strona główna/Wydarzenia/KONKURS FOTOGRAFICZNY "ZIMA W GMINIE GORZYCE”

KONKURS FOTOGRAFICZNY "ZIMA W GMINIE GORZYCE”

15 Listopada 2021

 

 regulamin

 

 

Regulamin

KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ZIMA W GMINIE GORZYCE”

I. Tematyka konkursu: zima na terenie Gminy Gorzyce (krajobraz, architektura, portrety wykonane podczas pory zimowej).

II. Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach - Ośrodek Kultury w Olzie

III. Celem konkursu jest:

1. uwiecznienie na fotografii piękna naszego regionu,

2. propagowanie pasji fotografowania,

3. promocja dorobku utalentowanych mieszkańców Gminy Gorzyce.

IV. Zasady konkursu:

1. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Gorzyce.

2. Czas trwania konkursu - 15.11.2021 - 31.01.2022 r. Wernisaż prac i wręczenie nagród - Galeria „Na sali”, Ośrodek Kultury w Olzie, 11.02.2022 r. (piątek), godz. 18.00.

3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

- posiada prawa autorskie do zgłoszonej pracy,

- zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,

- nie narusza praw autorskich osób trzecich.

5. Każdy uczestnik może zgłosić w konkursie maksymalnie 3 zdjęcia.

6. Prace konkursowe należy nadsyłać w formacie JPG na wskazany przez Organizatora adres mejlowy (oko.gck@gorzyce.pl) oraz przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście wywołane do Ośrodka Kultury w Olzie, ul. Szkolna 7 w terminie do 31.01.2022 r. w godzinach pracy placówki (tel. kontaktowy: 32 4511 112).

7. W treści mejla nadesłanych prac i w opisie koperty dostarczonych zdjęć należy zawrzeć: imię i nazwisko autora oraz telefon kontaktowy, a w załączniku kartę zgłoszenia oraz prace konkursowe.

V. Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

  1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

  2. Ogłoszenie wyników nastąpi do 04.02.2022 r. na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach (www.gck.gorzyce.pl) oraz na profilach Facebook GCK w Gorzycach i Ośrodka Kultury w Olzie.

VI. Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

3. Pytania w sprawach dotyczących Konkursu można kierować telefonicznie pod numer: 32 4511 112 lub osobiście w biurze Ośrodka Kultury w Olzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 - 1800.

4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gck.gorzyce.pl oraz na facebooku GCK w Gorzycach i Ośrodka Kultury w Olzie.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


 

karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia do konkursu fotograficznego

ZIMA W GMINIE GORZYCE”

 

Dane uczestnika konkursu

 

  1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………...

  2. Adres…………………………………………………………………………………...

  3. Wiek autora zdjęć:……………………………………………………………………..

  4. Numer telefonu………………………………………………………………………...

  5. Adres e-mail……………………………………………………………………………

 

Tytuł fotografii i opis zdjęcia (gdzie zostało zrobione, co przedstawia itp.)

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczenie

 

Oświadczam, że jestem autorem nadesłanego zdjęcia oraz, że nie naruszam jakichkolwiek praw osób trzecich oraz obowiązujących przepisów prawa. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych przez organizatora - Gminne Centrum Kultury w Gorzycach i jego placówki filialne, w tym Ośrodek Kultury w Olzie - inicjatora konkursu.

 

 

………………………………………………………………….

(miejscowość, data, podpis)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” przez organizatora konkursu w celu przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania zgłoszonych fotografii.

 

…………………………………………………………………

(miejscowość, data, podpis)

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Informacja Publiczna
jpg 2021-11-16 karta-złoszenia-konk.-Zima...-_1_-_1_.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
karta-złoszenia-konk.-Zima...-_1_-_1_.jpg 549.68KB zobacz
jpg 2021-11-16 regulamin FOTO konkursu.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
regulamin FOTO konkursu.jpg 1.02MB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry