Strona główna/Wydarzenia/"Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów (..)

"Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami "

16 Marca 2021

Zapraszamy do skorzystania z oferty „Opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami”, dofinansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” - edycja 2020-2021

Czym jest opieka wytchnieniowa?

Opieka wytchnieniowa to bezpłatna forma wsparcia dla rodziców i opiekunów osób
z niepełnosprawnością. Polega na zapewnieniu opieki nad osobą ze stwierdzoną niepełnosprawnością w sytuacji, gdy jej rodzic lub opiekun, z uwagi na jakieś zdarzenie losowe, konieczność odpoczynku czy załatwienia jakichś codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie. Korzystanie
z opieki wytchnieniowej nie wpływa na wysokość świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku opiekuńczego dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Dla kogo jest przeznaczona opieka wytchnieniowa?

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi po 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej , które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

- poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Dodatkowo w ramach projektu oferujemy bezpłatne poradnictwo specjalistyczne psychologiczne
i terapeutyczne oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Wszystkie formy wsparcia są realizowane przez wykwalifikowanych specjalistów,
m.in. certyfikowanych opiekunów osoby niepełnosprawnej, psychologów, terapeutów, dietetyków.

Z projektu mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Godów i Gminy Gorzyce.

Ilość bezpłatnych godzin opieki wytchnieniowej dla 1 osoby:

240 godzin w ciągu roku

Okres realizacji projektu:

Do 31 grudnia 2021 r.

Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje?

Centrum Integracji Społecznej w Godowie, ul. Celna 51, 44-341 Gołkowice; tel. 575 300 928; cisgodow@wp.pl

Realizator programu:

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój”, ul. Mazowiecka 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój;
NIP: 633 223 29 62; REGON: 243586581; KRS: 0000508025

 

Opieka wytchnieniowa

Podobne wiadomości:

do góry