Strona główna/Wydarzenia/XIII MIĘDZYGMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK ,,HEJ (..)

XIII MIĘDZYGMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK ,,HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”

8 Stycznia 2021

plakat

Zapraszamy do udziału w XIII edycji  Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek "Hej kolęda, kolęda" organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Gorzycach.

W poniższych plikach znajdą Państwo do pobrania wszystkie niezbędne dokumenty i regulamin.

Na nagrania czekamy do 26 stycznia 2021 r.

Należy je wysyłać na adres 
oko.gck@gorzyce.pl.

Posiedzenie jury odbędzie się 29 stycznia 2021, a wyniki wraz z nagrodzonymi wykonaniami zostaną opublikowane na stronie internetowej 
www.gck.gorzyce.pl do 30.01.2021 r. 


REGULAMIN
XIII MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK ,,HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”

Organizator: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8
Termin konkursu: 29 stycznia 2021 r.
1. Sposób przeprowadzenia: na podstawie nadesłanych nagrań do Organizatora.
2. Cele konkursu: 
- prezentacja talentów oraz dorobku artystycznego Uczestników,
- promocja twórczości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
- kultywowanie tradycji śpiewania oraz grania kolęd i pastorałek,
3. Warunki uczestnictwa: 
- konkurs jest adresowany do wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli),
- w konkursie mogą wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne (do 10 osób),
- do konkursu nalezy przygotować dwa utwory z gatunku kolęd i pastorałek,
- czas prezentacji do 3 minut/1 utwór.
4. Kryteria oceny: 
- intonacja, emisja głosu, dykcja,
- dobór i oryginalność repertuaru,
- muzykalność i walory artystyczne,
- ogólny wyraz artystyczny,
5. Oceny prezentacji konkursowych dokona jury powołane przez Organizatora
6. Informacje dodatkowe: 
termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 stycznia 2021 r. (wtorek),
zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres: oko.gck@gorzyce.pl,
ocena nadesłanych nagrań odbędzie się 29 stycznia 2021 r. (piątek),
o ilości przyznanych nagród i wyróżnień decyduje Organizator. Przewidziano co najmniej 3 nagrody dla każdej z kategorii konkursu.
7.
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o konkursie dostępna będzie na stronie www.gckg.gorzyce.pl oraz na Facebooku Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach 30 stycznia 2021 r. wraz z prezentacją nagrodzonych nagrań.
Nagrania będą opublikowane na kanale
YouTube GCK Gorzyce.

Koordynatorki konkursu:
Urszula Wachtarczyk,
Ośrodek Kultury w Gorzycach (tel. 605 031 893)
Marzena Hojka, Ośrodek Kultury w Olzie (tel. 511 104 229)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, niniejszym przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, ul. Mikołaja Kopernika 8, 44-350 Gorzyce.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: ksiegowoscgck@gmail.com, nr tel.: 32 45 11 687 (wewn. 11) Pani Ewelina Graicke.
3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych - Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa podopiecznych będą przetwarzane w celu:
- realizacji konkursu „Hej, kolęda, kolęda” realizowanego w Ośrodku Kultury w Gorzycach - podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania oferty, której stroną jest Użytkownik;
- przestrzegania przepisów prawa, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora w ramach działalności statutowej,
- dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
- określonym w zgodzie, w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa podopiecznych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
- w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
- w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy - przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem,
- w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora - do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w określonych sytuacjach) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych sytuacjach), prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na wskazane powyżej dane adresowe.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.
9. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych oraz umownych.
Wszystkie firmy współpracujące z Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
10. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
11. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.
12.Państwa dane nie będą poddawane profilowaniu.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XXIII EDYCJI KONKURSU
  


 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Informacja Publiczna
pdf 2021-01-08 Hej kolęda, kolęda 2021 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
Hej kolęda, kolęda 2021 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf 69.37KB zobacz
pdf 2021-01-08 Hej kolęda, kolęda 2021 - Oświadczenie o ochronie danych osobowych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 272
Hej kolęda, kolęda 2021 - Oświadczenie o ochronie danych osobowych.pdf 50.65KB zobacz
pdf 2021-01-08 Hej kolęda, kolęda 2021 - Regulamin.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
Hej kolęda, kolęda 2021 - Regulamin.pdf 815.05KB zobacz
pdf 2021-01-09 Hej kolęda, kolęda 2021 - Karta zgłoszenia uczestnictwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
Hej kolęda, kolęda 2021 - Karta zgłoszenia uczestnictwa.pdf 50.55KB zobacz
jpg 2021-01-13 kolęda 2021.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
kolęda 2021.jpg 633.17KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry