Grafika BIP

DZIAŁALNOŚĆ

Podstawowym celem diałalności GCK jest upowszechnianie i rozwijanie kultury, stwarzanie mieszkańcom możliwości czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze, organizowanie różnych form wypoczynku, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, integracja środowisk społecznych, artystycznych i twórczych oraz prowadzenie działań w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania informacji dotyczących szeroko rozumianego życia społeczno-kulturalnego Gminy Gorzyce i jej promocja.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-18 19:21
Aktualizacja publikacji
Dawid Bibianna 2021-03-22 12:14
Wytworzenie publikacji
GCK w Gorzycach 2021-03-22 12:15
Zatwierdzenie
Bibianna Dawid 2021-03-22 12:15
Rejestr zmian podstrony
do góry