Strona główna/Miesięcznik "U NAS"/O miesięczniku - Redakcja

O miesięczniku - Redakcja

Redakcja miesięcznika "u nas"

Logo miesięcznikaul. M. Kopernika 8
44-350 Gorzyce
tel. +48 32 451 16 87 wew.: 12
e-mail:  

Wydawca:

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach

Redaktor naczelny:

Anna Bierska

Mieszkanka Czyżowic. Od lat publikuje teksty w „U nas”. Od trzech lat związana ściśle z redakcją. Była redaktorem i korektorem. Od 2017 redaktor naczelny miesięcznika „U nas”.
Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa uzyskując tytuł politologa o specjalności europejskiej. Ukończyła również studia doktoranckie na w/w wydziale UŚ w zakresie Nauk Politycznych. Wiedzę uzyskaną na studiach pedagogicznych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej wykorzystuje szeroko w praktyce dziennikarskiej i społecznej.
Jest autorką ok. 70 artykułów naukowych i publicystycznych. Od „zawsze” współpracuje jako wolontariusz z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami, ośrodkami kultury itp. Pisze rozprawę doktorską w Zakładzie Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Śląskim w dziedzinie mediów i komunikowania społecznego.

Współpraca:

Władysława Bańczyk, Anna Głowacka, Irena Sauer, Angela Skupień, Alicja Borecka, Justyna Lazar, Małgorzata Król, Andrzej Nowak, Czesław Czaika, ks. dr hab. Henryk Olszar, Bogusław Jordan

biuro redakcji:

Marta Albin, tel. +48 32 451 16 87 wew.: 12

Skład komputerowy:

Marta Albin

nakład:

550 egzemplarzy

Druk:

Wojciech Włostowski DRUKARNIA "LASER-GRAF", tel. + 48 24 366 88 82

do góry