Gminne Centrum Kultury
w Gorzycach

Bibianna Dawid - dyrektor

Ewa Papciak - główna księgowa

 • Ewelina Graicke - księgowa
 • Sylwia Seemann - księgowa
 • Maria Kmiecik - kadrowa

Ośrodek Kultury w Gorzycach  wraz z Świetlicami w Gorzyczkach, Osinach, Uchylsku.

INSTRUKTORZY:

 • Marta Albin - instruktor, obsługa biura redakcji "U nas"
 • Grażyna Blutko - instruktor (Świetlica Wiejska w Gorzyczkach)
 • Izabela Granieczny - instruktor (Ośrodek Kultury w Gorzycach)
 • Monika Jokel - instruktor (Świetlice Wiejskie w Osinach i Uchylsku)
 • Anna Ługowska - instruktor (Ośrodek Kultury w Gorzycach)
 • Urszula Wachtarczyk - instruktor (Ośrodek Kultury w Gorzycach)

PRACOWNICY GOSPODARCZY:

 • Piotr Dłucik (Świetlica Wiejska w Osinach)
 • Lucyna Fernufka (Ośrodek Kultury w Gorzycach)
 • Zbigniew Fonfara (Ośrodek Kultury w Gorzycach)
 • Katarzyna Kiermaszek (Ośrodek Kultury w Gorzycach, Świetlica Wiejska w Osinach)

Ośrodek Kultury w Czyżowicach wraz z Świetilcami w Bełsznicy i Rogowie

 
INSTRUKTORZY:
 
 • Barbara Grobelny - instruktor (Ośrodek Kultury w Czyżowicach)
 • Maria Kmiecik - instruktor 17. Gromady Zuchowej "Czyżyki"                                                                                             
 • Bronisław Kwiatoń - instruktor 16. Drużyny Harcerskiej im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach
 • Magdalena Miśków - kierownik Ośrodka Kultury w Czyżowicach
 • Monika Jokel - instruktor (Świetlica Wiejska w Bełsznicy)
 • Ewelina Poloczek - instruktor (Świetlica Wiejska w Rogowie)
 • Hanna Władarz - instruktor (Ośrodek Kultury w Czyżowicach)

PRACOWNICY GOSPODARCZY:

 • Jółzef Fiołka (Ośrodek Kultury w Czyżowicach)
 • Alicja Klapuch (Ośrodek Kultury w Czyżowicach)
 • Jolanta Nowak (Ośrodek Kultury w Czyżowicach, Świetlica Wiejska w Bełsznicy)
 • Jolanta Szweda (Ośrodek Kultury w Czyżowicach)

Ośrodek Kultury w Olzie wraz z Świetlicą w Odrze

INSTRUKTORZY:

 • Marek Grzebyk - instruktor (Ośrodek Kultury w Olzie)
 • Marzena Hojka - instruktor (Ośrodek Kultury w Olzie)
 • Michalina Maks - kierownik Ośrodka Kultury w Olzie
 • Marzena Hojka - instruktor (Świetlica Wiejska w Odrze)

PRACOWNICY GOSPODARCZY:

 • Bronisława Lipka (Ośrodek Kultury w Olzie)
 • Monika Parma (Świetlica Wiejska w Odrze)
 • Mirosław Kwiatoń (Ośrodek Kultury w Olzie i Świetlica Wiejska w Odrze)
  Ekipa GCK Gorzyce
do góry