Strona główna/Miesięcznik "U NAS"/Zapytanie Cenowe na druk gazety "U nas"

Zapytanie Cenowe na druk gazety "U nas"

16 Listopada 2020

Zapytanie Cenowe

ZAPYTANIE  CENOWE

 1. Zamawiający: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8, NIP: 647-257-66-21
 2. Zaprasza do złożenia oferty na: wydruk gazety „U nas” (miesięcznik).
 3. Przedmiot zamówienia: comiesięczny druk gazety „U nas” z pliku powierzonego.
 4. Termin realizacji zamówienia druk gazety 1 x w każdym miesiącu, systematycznie w okresie od 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
 5. Miejsce i termin złożenia oferty: Gminne Centrum Kultury, 44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8 (ofertę można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub drogą mailową na adres email: unasredakcja@gmail.com - do godz.12.00 dnia 18.12.2020 r.).
 6. Termin otwarcia i czytania ofert: 15 r., godz. 18.12.2020 r. w biurze redakcji gazety. ul. Mikołaja Kopernika 8, 44-350 Gorzyce.
 7. Warunki płatności: przelew do 14 dni od daty wystawienia faktury.
 8. Kryterium oceny oferty stanowi cena. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ofetra z najniższą ceną.
 9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marta Albin - instruktor GCK w Gorzycach, pracownik biura redakcji.
 10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Treść oferty: zgodnie z załącznikiem 1 do zapytania cenowego.

 1. Szczegółowe warunki zamówienia:
  • Format A4 - po złożeniu gazety
  • Zszywanie dwoma zszywkami
  • Nakład 700 egzemplarzy (+/-200) możliwość dostosowania nakładu do bieżących potrzeb, lecz nie mniej niż 500 szt. / 1 nakład
  • Okładka ( 4 strony A4) - dwustronny pełny kolor, papier dwustronnie kredowany - 130 g
  • Środek (16 stron A4) - dwustronny pełny kolor, papier offset - 130 g
  • Możliwość zlecenia wykonawcy dodatkowych stron na podstawie odrębnego zlecenia
  • Możliwość zlecenia wykonawcy wykonania kalendarza lub innego dodatku na podstawie odrębnego zlecenia
  • Termin wykonania zlecenia: 48 godzin liczonych od godziny dostarczenia pliku do drukarni.
 2. Oferty przesłane drogą pocztową, które dotrą do wydawcy po  12,00, godz. 18.12.2020 r. nie będą rozpatrywane.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Przetargi - BIP
jpg 2020-11-16 oferta.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 247
oferta.jpg 202.21KB zobacz
jpg 2020-11-16 zapytanie cenowe.jpg
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
zapytanie cenowe.jpg 382KB zobacz

Podobne wiadomości:

do góry