Złote serca 2022

18 Lipca 2022

złote serca 2022

Redakcja oraz wydawca miesięcznika „U nas” informuje,
że dnia 31 sierpnia 2022 r., upływa termin składania wniosków o nadanie tytułu „CZŁOWIEK O ZŁOTYM SERCU”.
Wnioski można składać: w siedzibie redakcji gazety „U nas”, przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), mailowo na adres: .


Rozpatrzenie wniosków nastąpi na posiedzeniu Kapituły Tytularnej w pierwszym tygodniu września br.


Cele konkursu:
Celem konkursu jest chęć wyróżnienia osób, których działalność na rzecz innych w środowisku gminy nosi cechy zachowań ponadprzeciętnych, motywowanych postawą serdeczności i życzliwości, a związana jest z szeroko rozumianą działalnością społeczną. Działalność ta może być prowadzona wobec osób indywidualnych: starszych, samotnych, niepełnosprawnych, potrzebujących, jak również wobec grup: instytucji, organizacji, stowarzyszeń, placówek oświatowych, kół, związków i zrzeszeń. Konkurs organizowany jest przez redakcję miesięcznika U nas we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.


Warunki konkursu:
1.  Tytuł „Człowieka o Złotym Sercu” jest tytułem honorowym, nadawany jest dożywotnie i nie podlega stopniowaniu.
2.  Tytuł ten przyznaje komisja, zwana dalej kapitułą, składająca się z przedstawicieli redakcji i wydawcy miesięcznika „U nas”.
3.  Ilość przyznawanych tytułów honorowych jest ograniczona. Maksymalna ich ilość w danym roku wynosi 5.
4.  Do nadania tytułu honorowego „Człowiek o Złotym Sercu” można zgłaszać pojedyncze (indywidualne) osoby lub pary małżeńskie (w rozumieniu przepisów prawa).
5.  Kandydatami do tytułu honorowego powinni być mieszkańcy gminy, bądź osoby nie będące jej mieszkańcami, jednak wykazujące się bezinteresownym zaangażowaniem i aktywnością społeczną, charytatywną, filantropijną w stosunku do osób i organizacji z terenu gminy Gorzyce.
6.  Zgłoszenie powinno zawierać charakterystykę osobowości kandydata oraz przedstawienie jego konkretnych działań, w zakresie określonym w punkcie 5. regulaminu konkursu.
7.  Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia kandydata.
8.  W składanych wnioskach informacje dotyczące prezentacji aktywności kandydatów nie mogą ograniczać się tylko do ich sfery zawodowej. Wypełnianie obowiązków wchodzących w zakres czynności pracowniczych nie może stanowić jedynego kryterium ich oceny.
9.  Wnioski nie mogą dotyczyć osób pełniących funkcje z wyboru, które związane są z otrzymywaniem jakiegokolwiek wynagrodzenia, diety bądź ryczałtu.
10. Tytuł honorowy „Człowiek o Złotym Sercu” może być przyznawany danej osobie tylko raz w życiu.
11. Warunkiem rozpatrywania wniosku będzie złożenie go w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora konkursu (w przypadku zgłoszeń drogą pocztową decydować będzie data stempla pocztowego).
12. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i nie będą przechodziły na następny rok.
13. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania laudacji na podstawie zgłoszenia kandydata i publikowania - bez zgody kandydata i zgłaszających do tytułu- w mediach regionalnych.

Zgłaszanie wniosków:
Prawo do zgłaszania kandydatów do tytułu przysługuje instytucjom, zakładom pracy, organizacjom, stowarzyszeniom, związkom oraz grupom mieszkańców

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Miesięcznik "U Nas"
pdf 2022-07-18 kupon ZS 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
kupon ZS 2022.pdf 46.47KB zobacz

do góry