Grafika BIP

Budżet

Środki na funkcjonowanie GCK w Gorzycach ustalane są na każdy rok w postaci planów finansowych i ujęte w budżecie Gminy Gorzyce. Plany finansowe obejmują wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki bieżące -zadania własne. 

 

 

 

Plan budżetu na 2020

Przychody ogółem, w tym:  1 892 222,00 zł

Dotacja z budżetu gminy: 1 638 372,00 zł

Wpływy z prowadzonej dzialalności: 246 500,00 zł

Pozostałe przychody: 7 350,00 zł

 

 

 

 

 

 

Plan budżeut 2019

Grupa Wartość
Przychody ogółem, w tym: 1 982 480,00 zł
Dotacja z budżetu gminy 1 550 000,00 zł
Wpływy z prowadzonej działalności 409 680,00 zł
Pozostałe przychody 22 800,00 zł

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-11-18 22:16
Aktualizacja publikacji
Maks Michalina 2021-03-22 13:04
Wytworzenie publikacji
GCK w Gorzycach 2021-03-22 13:09
Zatwierdzenie
Babianna Dawid 2021-03-22 13:09
Rejestr zmian podstrony
do góry