Grafika BIP
Strona główna/Informacja Publiczna/FINANSE/Budżet/Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach na rok (..)

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach na rok 2020

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2020

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach z dnia 2.01.2020 r.

 

PLAN FINANSOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GORZYCACH NA ROK 2020

I.

PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:

2 043 700,00 zł

A.

Dotacja z budżetu gminy

1 720 000,00 zł

B.

Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych

0,00 zł

C.

Wpływy z prowadzonej działalności, w tym:

301 000,00 zł

C.1

Działalność statutowa

185 000,000 zł

C.2

Działalność wydawnicza

15 000,00 zł

C.3

Działalność gospodarcza

101 000,00 zł

D.

Pozostałe przychody, w tym:

22 700,00 zł

D.1

Darowizny

20 000,00 zł

D.2

Kapitalizacja odsetek

700,00 zł

D.3

Pozostałe przychody

2 000,00 zł

II

KOSZTY OGÓŁEM, w tym:

2 043 700,00 zł

A.

Koszty bieżące, w tym:

2 043 700,00 zł

A.1

Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń

1 360 900,00 zł

A.2

Koszty związane z działalnością statutową, w tym:

458 200,00 zł

A.2.1

Dożynki

130 000,00 zł

A.2.2

Działalność wydawnicza

8 000,00 zł

A.2.3

Działalność zespołów, chórów, KGW

29 300,00 zł

A.2.4

Orkiestra Gminy Gorzyce

20 000,00 zł

A.2.5

Organizacja koncertów

10 000,00 zł

A.2.6

Pozostała działalność statutowa finansowana z budżetu gminy

69 900,00 zł

A.2.7

Pozostałe koszty statutowe

191 000,00 zł

A.3

Koszty związane z utrzymaniem budynków

173 600,00 zł

A.4

Koszty ogólnozakładowe

15 000,00 zł

A.5

Amortyzacja

36 000,00 zł

B.

Koszty majątkowe

0,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE

1.

Stan środków na dzień 01.01.2020 r.

60 295,47 zł

2.

Stan środków na dzień 31.12.2020 r.

35 000,00 zł

3.

Należności od odbiorców

13 000,00 zł

4.

Zobowiązania wobec dostawców

14 000,00 zł

Niniejszy Plan finansowy obejmuje działalność 9. placówek filialnych Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, tj.:

- Ośrodka Kultury w Czyżowicach, - Świetlicy Wiejskiej w Odrze,

- Ośrodka Kultury w Gorzycach, - Świetlicy Wiejskiej w Osinach,

- Ośrodka Kultury w Olzie, - Świetlicy Wiejskiej w Rogowie,

- Świetlicy Wiejskiej w Bełsznicy, - Świetlicy Wiejskiej w Uchylsku

- Świetlicy Wiejskiej w Gorzyczkach,

oraz działalność biura redakcji miesięcznika „U nas” i Punktu Informacji Turystycznej w Gorzycach.

 

Gorzyce, dn. 02.01.2020 r.

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach

Bibianna Dawid

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Korzonek Katarzyna 2020-04-02 15:30
Aktualizacja publikacji
Korzonek Katarzyna 2020-04-02 16:00
Wytworzenie publikacji
Bibianna Dawid 2020-04-02 16:00
Zatwierdzenie
Bibianna Dawid 2020-04-02 16:00
Rejestr zmian podstrony
do góry