Grafika BIP
Strona główna/Informacja Publiczna/PODSTAWA PRAWNA/Wpis do Rejestru Instytucji Kultuy

Odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury dla Gminnego Centrum Kutury w Gorzycach

W lewym górnym rogu pieczątka Urząd Gminy w Gorzycach, 44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15, tel. /fax (032) 4513 056

1. Numer wpisu do rejestru: 6/2017
2. Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów: 01.01.2017 r.
3. Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
4. Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statu: GCK w Gorzycach
5. Siedziba i adres instytucji kultury: 44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika 8
6. Oznaczenie organizatora instytucji kultury: Gmina Gorzyce
7. Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury: nie dotyczy
8. Akt o utworzeniu instytucji kultury: Uchwała NR XXII/184/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą: "Gminne Centrum Kultury w Gorzycach"
9. Akt o nadaniu statutu instytucji kultury: Uchwała Nr XXII/185/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: "Gminne Centrum Kultury w Gorzycach"

Uchwała  Nr XXIV/220/16 Rady Gminy Gorzycde z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: "Gminne Centrum Kultury w Gorzycach"

Gorzyce, 2.01.2017 r. 

Dokument podpsała z upoważnienia wójta Maria Władarz, Sekretarz Gminy

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Dawid Bibianna 2020-02-20 11:01
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Bibianna Dawid 2020-02-20 11:12
Zatwierdzenie
Bibianna Dawid 2020-02-20 11:12
Rejestr zmian podstrony
do góry