Strona główna/O nas/Placówki/Ośrodek Kultury w Olzie

Ośrodek Kultury w Olzie

Dane adresowe Ośrodka Kultury w Olzie

ul. Szkolna 7, 44-353 Olza
tel.: +48 32 45 11 112
e-mail:  

WSPÓŁRZĘDNE GPS: 49°57'02.9"N 18°20'43.4"E

Godziny otwarcia:

 • PONIEDZIAŁEK:  10.00 - 18.00
 • WTOREK:            10.00 - 18.00
 • ŚRODA:               10.00 - 18.00
 • CZWARTEK:        10.00 - 18.00
 • PIĄTEK:                10.00 - 18.00

Ośrodek Kultury w Olzie oferuje:

 • usługi dekoracyjne,
 • organizację wycieczek, biwaków,
 • wynajem pomieszczeń,
 • wypożyczanie naczyń, krzeseł, stołów,
 • prezentacje multimedialne,
 • organizację szkoleń, spotkań
 • kurs prawa jazdy,
 • urodzinki z Instruktorem,
 • zajęcia dla dzieci,
 • wieczorki poetyckie
 • wernisaże w galerii "Na Sali"
 • Kierownik : MICHALINA MAKS

Informacje o OKO

Ośrodek Kultury w Olzie działa na terenie gminy Gorzyce.                                                                                                
Podstawowym celem jego działalności jest rozwijanie i upowrzechnianie kultury, stwarzanie mieszkańcom możliwości czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze.

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury w Olzie należy: 
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie porzeb oraz zainteresowań kulturalnych,                                              
- organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,                                                                                                            
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,                                
- stwarzanie warunków rozwoju amatorskiego,                                                                                                                    
- organizowanie koncertów, imprez artystycznych, rozrywkowych i innych form rekreacyjnych oraz różnorodnych form wypoczynku dla dzieci  i młodziezy, w szczególności w okresie ferii zimowych i letnich wakacji,                      
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi,                      
- dbałość o rozwój regionalnego folkloru,                                                                                                                            
- gromadzenie, dokumentowanie i tworzenie dóbr kultury,                                                                                                                                       

Ośrodek Kultury w Olzie realizuje podstawowe zadania organizując zajęcia stałe, prowadząc zespoły artystyczne oraz inicjując różnego rodzaju imprezy. Regularnie odbywają sie tutaj zajęcia języka angielskiego, zajęcia plastyczne oraz ruchowe dla najmłodszych, wernisaże oraz "Piątkowe wieczory"dla dzieci, młodziezy oraz dorosłych. Przy placówce działa kilka zespołów artystycznych, w tym:  chór "Słowik nad Olzą",zespół śpiewaczy "Olzanki", który został założony przez chórzystki i kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich, oraz zespół "Ale to już było..." .                                                                                                                         

Oferta Ośrodka Kultury w Olzie jest cały czas modyfikowana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców, a także zmeniającymi się trendami na rynku. Pojawiają się więc nowe propozycje imprez, które jeszcze w większym stopniu pozwolą na efektowne wypełnienie zadań postawionych przed ośrodkiem kultury.                                                                                                                       

Ośrodek Kultury w Olzie został oddany do użytku dn. 29 kwietnia 1987 roku.

Od ponad 10 lat W OK w Olzie istnieje galeria „Na sali”, w której swoje dzieła prezentują okoliczni (i nie tylko!) artyści. Galeria "Na sali" uczestniczy w Ogólnopolskim Festiwalu Fotografii Otworkowej i w niej odbywa się jedno z dwóch uroczystych otwarć Festiwalu. Od wielu lat jest zaprzyjaźniona z galerią"Ciasna" z Jastrzębia Zdroju (wizyty na wernisażach, wymiany wystaw i nie tylko)

Od samego początku przy tej placówce działa chór mieszany „Słowik nad Olzą”, który odnosi sukcesy nie tylko w kraju ale również za granicą. Chór kultywuje tradycję i krzewi kulturę śpiewaczą zarówno wśród seniorow jak i młodzieży. Promuje działalność kulturalną wśród całej społeczności gminnej, ale także powiatowej i ogólnopolskiej. Swym głosem uświetnia Dni Kobiet, Dożynki, Przeglady kolęd, spotkania wigilijne i noworoczne, koncerty w Domach Pomocy Społecznej, imprezy z okazji wręczania nagród. Od wielu lat promuje GCK i gminę Gorzyce zdobywając wysokie miejsca i wyróżnienia w licznych ogólnopolskich konkursach, festiwalach i przeglądach.

W okresie od 1977 funkcje dyrygenta chóru "Słowik nad Olzą" pełnili:

mgr Eugeniusz Ćwik-1977                                                                                                                                                    
Krystyna Plisz - 1977-1986                                                                                                                                                      
mgr Bożena Błaszczyk - 1987 - 1993                                                                                                                                    
mgr Eugeniusz Ćwik - 1992 - 1993                                                                                                                                    
Jerzy Michalski - 1993 - 1996                                                                                                                                                
mgr Irena Witek-Bugla - 1996 - 2017                                                                                                                                  
Tymoteusz Kubica - 2017r. do nadal      

Funkcję prezesa chóru "Słowik nad Olzą" pełnili:

Aleksander Mrozek - 1977 - 1988                                                                                                                                      
Henryk Ciuraj - 1988 - 1999                                                                                                                                                
Kazimierz Lenczyk - 1999 - 2001                                                                                                                                      
mgr inż. Stanisław Pająk - 2002 r. do nadal     

Obecny zarząd chóru tworzą:

Stanisław Pająk prezes                                                                                                                                                          
Helena Gąsior - v-ce prezes d/s organizacyjnych                                                                                                              
Stefania Czyż-sekretarz                                                                                                                                                            
Ewa Bajer - skarbnik                                                                                                                                                                
Tymoteusz Kubica-dyrygent                                                                                                                                                  
Felicjan Władarz - czonek Zarządu

                                                                                                        

Od 15 lat istnieje przy ośrodku kultury zespół śpiewaczy „Olzanki” to najbardziej utytuowany zespół w Gminie Gorzyce. Prawdziwy ambasador rodzimego folkloru. Zespół z wieloletnią tradycją, reprezentujący Gminę Gorzyce na wielu scenach nie tylko Polski.

Zespół Olzanki posiada bogaty i różnorodny repertuar, urok tego zespołu powoduje, że często jest zapraszany na różnego rodzaju imprezy i uroczystości w gminie i nie tylko, a także na Zaolzie, by wzbogacić je pięknym śpiewem i humorystyczną formą przekazu.

Kilkakrotnie Olzanki wystąpiły już w Lutyni Dolnej, w Wierzniowicach, oklaskiwano je również w Orłowej, Dąbrowie, Rychwałdzie, Darkowie, Karwinie czy Olbrachcicach. Chlubny dorobek zespołu jest wynikiem wysokich zdolności i kwalifikacji dyrygentek, uporu i zaangażowania. Obecnie kierownikiem artystycznym zespołu jest Urszula Wachtarczyk

Przy Ośrodku Kultury w Olzie działa Koło Gospodyń Wiejskich Olza. Panie angażują się w życie placówki poprzez robienie palm wielkanocnych,uczestniczą w korowodzie dożynkowym,gotują potrawy ziemniaczane z okazji "Dnia Pieczonego Ziemniaka", robią makaron oraz ciasteczka na kiermasz Bożonarodzeniowy.
 
 Przy Ośrodku Kultury istnieje zespół ''Ale to już było...''. Zespół tworzą mieszkanki Olzy. Pasjonatki śpiewu i wspólnych spotkań przy muzyce. Grupa działa pod kierunkiem artystycznym Urszuli Wachtarczyk. Zespół niewątpliwie śpiewa z serca i łączy pokolenia!
 

Dla najmłodszych prowadzimy również warsztaty, zajęcia plastyczne, manualne oraz ruchowe. Odbywające się co roku imprezy kojarzone z OK w Olzie to: TABU - Summer Party, QAK - koncert rockowy, Dzień dla Kobiet, Zlot Chórów, Dzień Ziemniaka czy Spotkania Kolędowe, Pożegnanie lata. Do tego dochodzą jeszcze imprezy okolicznościowe. Wśród dzieci i młodzieży popularnością cieszy się Akcja Lato oraz Akcja Zima - chętnych nigdy nie brakuje!

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i zapraszamy do współpracy!

do góry