Grafika BIP
Strona główna/Informacja Publiczna/FINANSE/INFORMACJE/ZARZĄDZENIA DYREKTORA/Zarządzenie nr 3/GCKG/2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie (..)

Zarządzenie nr 3/GCKG/2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej

Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
nr 3/GCKG/2020 z dnia 16.03.2020 r.
w sprawie wykonywania pracy zdalnej
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zarządzam, co następuje:
1
1.Z uwagi na występujące zagrożenie epidemiczne wprowadzam w Gminnym Centrum Kultury wykonywanie pracy zdalnej (poza miejscem stałego wykonywania).
2.Praca zdalna wykonywana będzie w okresie od 16.03.2020 r. do odwołania.
3.Szczegóły wykonywania pracy zdalnej określa Pracodawca w poleceniu wykonywania pracy zdalnej, wydawanemu pracownikowi, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach
nr 3/GCKG/2020 z dnia 16.03.2020 r.
w sprawie wykonywania pracy zdalnej
 Pan/Pani
 …………………………………..
(imię i nazwisko pracownika)
 ………………………………….
(stanowisko)
Polecenie pracy zdalnej
Na podstawie art. 3 ustawy z 15 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z zarządzeniem Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach z dnia ..... marca 2020 r. w sprawie pracy zdalnej polecam Panu/Pani pracę zdalną na następujących zasadach:
Wszystkie dotychczasowe obowiązki wynikające z umowy o pracę, poza osobistymi spotkaniami, będzie Pan/Pani realizować przez okres od
……………….r. do ………………………. r. w miejscu:………………………………………….
Kontakt z pracodawcą powinien odbywać się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez telekonferencje, rozmowy telefoniczne, e-maile, z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących ochrony danych osobowych.
Zobowiązuję do wykonywania pracy zdalnej w obowiązujących Pana/Panią godzinach pracy oraz do pozostawania w ww. godzinach w gotowości do niezwłocznego stawiennictwa w miejscu pracy na wezwanie Pracodawcy.
Zobowiązuję do ewidencjonowania godzin wykonywanej pracy i przekazania tej ewidencji pracodawcy niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca.
Zobowiązuję do informowania o wszelkich przeszkodach w wykonywaniu pracy zdalnej.
………………………………
(podpis Pracodawcy)
Przyjmuję do wiadomości polecenie pracy zdalnej.
………………………………………..
(data i podpis Pracownika)

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Zarządzenia Dyrekcji - BIP
pdf 2020-03-18 Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach nr.3GCKG2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
Zarządzenie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach nr.3GCKG2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej.pdf 547.43KB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Korzonek Katarzyna 2020-03-18 13:01
Aktualizacja publikacji
Korzonek Katarzyna 2020-03-25 12:52
Wytworzenie publikacji
Bibianna Dawid 2020-03-16 12:52
Zatwierdzenie
Bibianna Dawid 2020-03-16 12:52
Rejestr zmian podstrony
do góry