Strona główna/Oferta/PROGRAM DZIAŁANIA GCKG 2021 - 2027

PROGRAM DZIAŁANIA GCKG 2021 - 2027

 

 

PROGRAM DZIAŁANIA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W GORZYCACH

NA LATA 2021-2027

 

Gminne Centrum Kultury w Gorzycach działa jako samorządowa instytucja kultury obejmując swoim zakresem działania 12 sołectw Gminy Gorzyce. Działalność GCKG prowadzona jest w 9. placówkach, tj. w 3. Ośrodkach Kultury - w Gorzycach (siedziba GCKG), Czyżowicach i Olzie oraz 6. Świetlicach Wiejskich - w Bełsznicy, Gorzyczkach, Rogowie, Uchylsku, Odrze, Osinach. W podejmowanych inicjatywach staramy się słuchać głosu mieszkańców, pobudzamy Ich do podejmowania współpracy. Osiągamy tym sposobem wspólne cele. Doceniamy potencjał i bogatą wyobraźnię naszych mieszkańców. Współpracujemy również z placówkami oświatowymi, bibliotekami, parafiami, klubami sportowymi, z PZKO w Czechach oraz licznymi stowarzyszeniami działającymi w przestrzeni kulturalno-społecznej Gminy Gorzyce i powiatu wodzisławskiego, a także z organizacjami o znaczeniu wojewódzkim i ogólnopolskim. Poprzez amatorski ruch artystyczny promujemy nasz dorobek w regionie i poza nim. Skupiamy w swoich szeregach zespoły wokalne, taneczne, grupy folklorystyczne, koła zainteresowań, chóry. Prowadzimy również działalność wydawniczą (miesięcznik "U nas"). Pod egidą GCK prężnie działają 16 DH im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach, 2 Gromada Harcerska w Olzie, Gromada Zuchowa „Czyżyki”, Klub Podróżnika, a w Olzie w Galerii „Na Sali” od wielu lat prezentowane są prace wybitnych polskich i czeskich twórców. W zajęciach stałych - edukacyjnych tj. tanecznych, muzycznych, wokalnych, rękodzielniczych, plastycznych, nauki gry na instrumentach, które odbywają się w naszych placówkach uczestniczy wielopokoleniowa grupa osób. Działalność GCK w Gorzycach, to również organizacja małych imprez środowiskowych oraz wielkich wydarzeń plenerowych (m.in. Zlot Chórów nad Olzą, Dożynki, Dziecięce Zawody Kajakowe, Biwaki Powstańcze, Międzynarodowa Wystawa Makiet Kolejowych, Rajd Samochodowy, obozy letnie, zimowiska, spływy kajakowe). GCK skupia przy placówkach szerokie grono wolontariuszy oraz grup społecznych tj. KGW, Stowarzyszenia, jednostki OSP, bractwo Osób Niepełnosprawnych, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Kluby Seniorów, Klub Podróżnika, Koło Pszczelarzy, Grupa Literacka Wytrych. Pod egidą GCK swoją pasję realizuje również wiele grup muzycznych i zespołów instrumentalnych. W gorzyckim GCK-u swoją siedzibę ma liczące 287 członków Stowarzyszenie "Senior", z którym prężnie współpracujemy. Nieustannie aplikujemy o środki z zewnątrz, i jesteśmy wielokrotnym beneficjentem takich programów jak: DK+ Inicjatywy Lokalne, Działaj Lokalnie, Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A, Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Fundacji: BGŻ, Lotto, BGK, programów marszałka woj. śląskiego oraz Bardzo Młodej Kultury.

  Posiadamy bogate doświadczenie wydawnicze, na które składa się przede wszystkim 29.letnie wydawanie miesięcznika „U nas”, ale także kilkanaście wydanych publikacji książkowych (m.in. „Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza - Gorzyce i Dolna Lutynia” / aut. Daniel Jakubczyk, „O czym serce Ślązoków nuci…” / aut. Irena Sauer, wydanie Reprintu Elementarza Antoniego Onderki z 1897 r., wydanie cyklu książeczek dla dzieci „Moja mama pracuje…” / aut. Małgorzata Król, „Za zasłoną świata rzeczy” / aut. Petr Ligocky. Jesteśmy partnerem w wydawaniu kwartalników literackich „Wytrych” i „Wytryszek”). Gminne Centrum Kultury w Gorzycach to obecnie prężna grupa wykwalifikowanych, doświadczonych animatorów, współpracujących ze środowiskiem.

Zaproponowany przeze mnie Program Działania Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach na lata 2021-2027 nawiązuje do kluczowych działów związanych z funkcjonowaniem jego sieci placówek tj.:

- organizacji zajęć stałych w placówkach,

- organizacji wydarzeń cyklicznych,

- infrastruktury kultury w Gminie Gorzyce,

- działalności dochodowej.

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ STAŁYCH NA LATA 2021-2027

 

Zajęcia stałe w placówkach kultury Gminy Gorzyce stanowią najważniejszą gałąź działalności statutowej placówki. Zaważają na tym aspekty: edukacyjny, integracyjny oraz ekonomiczny. W obliczu zmieniającej się rzeczywistości bodźcowani jesteśmy do ciągłych zmian i podejmowania nowych wyzwań. Planuję zachować w działalności placówek dotychczasowe formy zajęć stałych i spotkań grup zainteresowań, tj.: warsztaty twórcze dla wszystkich grup wiekowych (manualne, wokalne), działalność chórów, zespołów wokalnych, zespołów śpiewaczych, instrumentalnych (Lira z Turzy Śląskiej, Słowik nad Olzą z Olzy, Melodia z Osin, Cantemus Domino z Gorzyc, Moniuszko z Czyżowic, Dolce Canto, Vocalsi, Muzyczna Akademia Malucha, Olzanki, Ale to już było…, Orkiestra Gminy Gorzyce, Gorzyczanie, zespoły śpiewaczy przy KGW), działalność Kół Gospodyń Wiejskich, Pracownia Plastyczna „Mozaika”, Grupa Teatralna „Rodzina Gorzyckich”, działalność 16 DH im. Żwirki i Wigury, działalność Gromady Zuchowej „Czyżyki”, działalność DH w Olzie, Klub Podróżnika, aerobic, zumba, aerobic 50+, zajęcia taneczne 5 formacji dziecięcych (Mini Dance, Crazy Dance, Magic Dance, Riki-Tiki oraz mażoretki Rapid, w sumie 120 uczestników), kursy językowe (j. angielski, j. czeski), nauka gry na instrumentach (gitara, pianino), zajęcia szachowe (25 uczestników).

 

Posiadamy bazę sprzętową do uruchomienia pracowni krawieckiej (5 maszyn i 1 hafciarka). Zajęcia te zamierzam zrealizować na stałe w Świetlicy Wiejskiej w Osinach.

W związku z przegłosowaną inicjatywą obywatelską woj. śląskiego, w placówkach naszych na stałe wprowadzimy zajęcia z robotyki dla najmłodszych. W zamiarze mam również aplikowanie do programów umożliwiających przeszkolenie animatorów GCGK oraz zakup modułów edukacyjnych ozobot dla najmłodszych. Dostrzegam potrzebę fokusowania działalności kulturalnej na cele edukacyjne, na rozwój kompetencji cyfrowych najmłodszych i młodzieży. W parze z ww. rozwojem musi iść rozwój humanistyczny, przemycanie w naszych działaniach wiedzy historycznej, w szczególności tej lokalnej. Dlatego zamierzam pielęgnować współprace: z Instytutem Myśli Polskiej im. W. Korfantego w Katowicach, Muzeum Śląskim w Katowicach oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Zamierzam podejmować nadal działalność wydawniczą opartą na promocji wybitnych osobowości i twórczości literackiej mieszkańców Gminy Gorzyce.

 

By łatwiej było zrozumieć sens i potrzebę organizacji zajęć stałych podaję przykład organizacji w roku 2020 sobót w Ośrodku Kultury w Czyżowicach: zaczynamy od 9.00. Kolejno wchodzą dzieci na zajęcia plastyczne (w sumie 25 dzieci w 3 grupach wiekowych), jednocześnie prowadzone są zajęcia dwóch gromad zuchowych - każda w osobnej sali, następnie wchodzą harcerze - pomieszczenie piwniczne, „Dolce Canto” w każdą sobotę prowadzi próby w sali kameralnej i równocześnie na dużej sali odbywa się próba orkiestry Gminy Gorzyce.

W soboty w Gorzycach prowadzimy koło szachowe i ćwiczą dwa zespoły - mażoretki Rapid i Riki-Tiki. W Olzie soboty - to zajęcia sensoplastyczne.

W tygodniu, każdego dnia w placówkach odbywa się po kilka zajęć, czy spotkań, które mają ogromny wpływ na integrację mieszkańców i zdecydowanie wzmacniają bogactwo kulturowe naszego regionu.

 

 

HARMONOGRAM WYDARZEŃ STAŁYCH NA LATA 2021-2027

 

Lp.

Nazwa wydarzenia

Przewidywany termin wydarzenia

Przewi-dywana ilość uczestni-ków

Miejsce realizacji

wydarzenia

1

Koncert „Gorzyckie Betlejem” z udziałem laureatów Międzygminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”

STYCZEŃ

400

Kościół w Gorzycach

2

Zimowisko

STYCZEŃ/LUTY

30

Ośrodek Wypoczynkowy

3

Akcja „Zima na wsi” - cykl zajęć kulturalnych i wyjazdów adresowanych do dzieci i młodzieży Gminy Gorzyce

STYCZEŃ/LUTY

500

Placówki kultury Gminy Gorzyce

4

Kulig nocny do Wisły Czarne

STYCZEŃ

48

Wisła Czarne

5

Kulig nocny do Istebnej

STYCZEŃ/LUTY

48

Istebna

6

Koncert Noworoczny „Nasze kolędowanie”,

zasięg gminny

STYCZEŃ

300

Kościół pw. Chrystusa Króla w Czyżowicach

7

Noworoczne spotkanie seniorów Czyżowic

STYCZEŃ

150

OK Czyżowice

8

Czyżowickie Spotkania Kolędowe Zespołów Folklorystycznych

STYCZEŃ

230

OK Czyżowice

9

Koncert Noworoczny z udziałem gwiazd operowych i operetkowych

STYCZEŃ

120

Świetlica Wiejska w Odrze

10

Olzańskie Spotkania Kolędowe

STYCZEŃ

200

Kościół pw. NMPKP w Olzie

11

Klub Podróżnika

WYDARZENIE CYKLICZNE COMIĘSIĘCZNE

30

OK Czyżowice

12

Piątkowe wieczory artystyczne

WYDARZENIE CYKLICZNE COMIĘSIĘCZNE

15

OK Olza

13

Bal Karnawałowy POW Perła i Ośrodek Św. Hiacynty i Franciszka

LUTY/WSPÓŁPRACA STAŁA

250

OK Czyżowice

14

Zabawa karnawałowa OSP Gorzyce

LUTY/WSPÓŁPRACA STAŁA

100

OK Gorzyce

15

Dzień Myśli Braterskiej, zasięg gminny

LUTY/WSPÓŁPRACA STAŁA

200

OK Czyżowice

16

Wyjazd na koncerty do NOSPR Katowice

WYDARZENIE CYKLICZNE COKWARTALNE

30

Katowice NOSPR

17

Dzień kobiet KGW Czyżowice

MARZEC

100

OK Czyżowice

18

Dzień Kobiet Koła Emerytów i Rencistów Olza

MARZEC

40

OK Olza

19

Dzień Kobiet z KGW Bełsznica

MARZEC

100

KGW Bełsznica

20

Dzień dla kobiet w OKO - warsztaty fryzjerstwa, makijażu, spotkanie ze stylistką mody, braffiterką

MARZEC

50

OK Olza

21

Wiosenne Świętowanie - Gminny Dzień Kobiet

zasięg gminny

MARZEC

200

Ośrodek Kultury w Czyżowicach

22

Muzyczne Impresje Wielkopostne - cykl koncertów wiekopostnych w kościołach Gminy Gorzyce

LUTY-KWIECIEŃ

500

Kościoły Gminy Gorzyce

23

Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych

KWIECIEŃ

40

OK Olza

OK Gorzyce

24

Gminny Przegląd Palm Wielkanocnych

KWIECIEŃ

400

Kościoły Gminy Gorzyce

25

Gorzycki Kiermasz Wielkanocny + procesja z palmami, zasięg: sołectwo Gorzyce, Gorzyczki, Uchylsko, Kol. Fryderyk,

KWIECIEŃ

200

Ośrodek Kultury w Gorzycach

26

Taneczne SHOW LET’S DANCE - prezentacja formacji tanecznych - premiera nowego programu

KWIECIEŃ

200

Ośrodek Kultury w Czyżowicach

27

Koncert Papieski oraz ku czci pomordowanych mieszkańców Rogowa przez żołnierzy sowieckich w 1945 r.

KWIECIEŃ

400

Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie

28

Koncert Papieski upamiętniający Rok św. Jana Pawła II - udział chórów Gminy Gorzyce

KWIECIEŃ

400

Kościół pw. Chrystusa Króla w Czyżowicach

29

Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego „O Puchar Sołtysa Olzy”

KWIECIEŃ

30

Ośrodek Kultury w Olzie

30

konkurs Wiedzy o Powstaniach Śląskich

MAJ

100

OKO, OKG

31

Koncert Maryjny Chórów z Gminy Gorzyce „Fatimskiej Pani” w Sanktuarium w Turzy Śląskiej

MAJ

400

Turza Śląska

32

Bieg Małego/Dużego Powstańca

MAJ

400

Olza

33

Piknik Powstańczy, połączony ze Zlotem Chórów nad Olzą

MAJ

300

Ośrodek Wypoczynkowy w Olzie „EUROPA”

34

Parafiada w Gorzycach

MAJ

400

Teren za GCKG

35

Dzień Dziecka

CZERWIEC

200

OK Olza

OK Czyżowice

36

Międzygminny Festiwal Amatorskich Zespołów Tanecznych

CZERWIEC

500

Ośrodek Kultury w Czyżowicach

37

Pociąg Papieski

CZERWIEC

300

Olza - Tarnowskie Góry

38

Wielopokoleniowy Marszobieg Rodzinny

CZERWIEC

300

Tereny Kol. Fryderyk

39

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Uchylsku

CZERWIEC

100

Teren otwarty

40

Gminna Biesiada Seniorów

CZERWIEC

400

Pole Biwakowe Europa / OKO

41

Noc świętojańska, zasięg powiatowy

CZERWIEC

250

Ośrodek Wypoczynkowy Olza w Olzie

42

Jam Sasion na powitanie lata

CZERWIEC

300

Ośrodek Kultury w Olzie

43

Akcja „Lato na wsi” - cykl zajęć kulturalnych i wyjazdów adresowanych do dzieci i młodzieży Gminy Gorzyce

CZERWIEC-SIERPIEŃ

500

Placówki kultury Gminy Gorzyce

44

Dziecięce Zawody Kajakowe o Puchar Wójta Gminy Gorzyce, zasięg międzynarodowy

LIPIEC

400

Ośrodek Wypoczynkowy w Olzie

45

Obóz wyjazdowy

LIPIEC

50

Ośrodek Kultury w Gorzycach

46

Biesiada Seniorów

Stowarzyszenia Senior

LIPIEC

400

Plener przy OK Gorzyce

47

Rajd Samochodowy o Puchar Wójta Gminy Gorzyce, zasięg ogólnopolski

SIERPIEŃ

900

Ulice Gminy Gorzyce. Camping „Europa” w Olzie

48

Święto Pieczonego Ziemniaka w Uchylsku - zasięg gminny

WRZESIEŃ

200

Świetlica Wiejska w Uchylsku

49

Dożynki Gminne

WRZESIEŃ

3000

Teren rekreacyjny

 

50

Rzecz o winie - doroczne spotkanie lokalnych winiarzy, prelekcja, dyskusja

WRZESIEŃ

200

OK Czyżowice

51

Dzień Ziemniaka w Olzie

WRZESIEŃ

200

OK Olza

52

Gala wręczenia „Złotych Serc”

WRZESIEŃ

200

OK Gorzyce

53

Gorzycka Perła + wręczenie nagród wójta gminy Gorzyce w dziedzinie kultury i sportu oraz stypendiów dla uczniów

PAŹDZIERNIK

300

OK GORZYCE

54

Święty Marcin na Stawach

LISTOPAD

300

Świetlica Wiejska w Bełsznicy

55

Międzynarodowa Wystawa Makiet Kolejowych

LISTOPAD

2000

 

Ośrodek Kultury w Czyżowicach

56

Jarmark Pszczeli w Gorzycach

LISTOPAD

100

Sala widowiskowa OK Gorzyce

57

Warsztaty Bożonarodzeniowe

GRUDZIEŃ

20

OK w Olzie

58

Dzień Górnika w Olzie i Gorzycach, we współpracy ze szkołami

GRUDZIEŃ

120

 

Ośrodki Kultury

59

Światło z Olzy do nieba - wielki kiermasz bożonarodzeniowy oraz Mikołajki w sołectwach

GRUDZIEŃ

400

OK Olza

60

Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda” (przesłuchania, konkurs, koncert laureatów)

GRUDZIEŃ

300

OK Gorzyce

61

Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” - zasięg ogólnopolski

GRUDZIEŃ

50

OK Gorzyce - teoria

OK Czyżowice - plastyka

62

Sylwester - Czyżowice, Gorzyce, Olza, Osiny

GRUDZIEŃ

200

OK Czyżowice

 

Nie zamierzam poszerzać obszaru działalności w zakresie wydarzeń cyklicznych, a jedynie udoskonalać i wzbogacać to, co do tej pory udało się wypracować. Ze względu na zmieniające się potrzeby społeczności oraz Jej zmieniającą się aktywność, nie wykluczam bieżącej weryfikacji planu, adekwatnej do zastanej w danym okresie sytuacji. Największą swoją uwagę poświęcam i zamierzam poświęcać wzmacnianiu inicjatyw oddolnych, inspirowanym przez pasjonatów, którzy autentycznie widzą potrzebę animowania i chęć dzielenia się swoim pomysłem.

 

 

PLAN POPRAWY INFRASTRUKTURY KULTURY W GMINIE GORZYCE

NA LATA 2021-2027

 

  1. Adaptacja pomieszczeń piwnicznych Świetlicy Wiejskiej w Osinach na cele kulturalne.

  2. Wykonanie ocieplenia i elewacji Ośrodka Kultury w Czyżowicach.

  3. Wykonanie ocieplenia, elewacji i wymiana kotła w Świetlicy Wiejskiej w Odrze.

  4. Wymiana kotła, podłączenie do kanalizacji sanitarnej w Ośrodku Kultury w Olzie.

  5. Poprawa jakości pokrycia dachowego w Świetlicy Wiejskiej w Bełsznicy.

  6. Adaptacja terenu przyległego do Ośrodka Kultury w Czyżowicach do współczesnych potrzeb mieszkańców - powstanie jedynego w tej wsi, ogólnodostępnego placu zabaw i strefy relaksu.

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI DOCHODOWEJ NA LATA 2021-2027

 

  1. Dochody z wynajmu powierzchni (w tym wynajem długoterminowy na cele edukacyjno-wychowawcze, tj. prywatne żłobki, przedszkola, szkoły; a także usługi rzemieślnicze i informatyczne);

  2. Dochody z działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług statutowych: kulturalnych, wydawniczych, małej poligrafii, kompleksowego przygotowania spotkań/imprez.

 

Zamierzam utrzymać wysokość uzyskiwanych dochodów z najmu powierzchni. Dochody z działalności związanej z świadczeniem usług statutowych są mocno uzależnione od sytuacji na świecie, co obecnie przeżywamy borykając się ze znacznym ograniczeniem działalności ze względu na panującą pandemię.

 

W okresie 2021-2027 zamierzam utrzymać poziom zatrudnienia na obecnym poziomie i z wielką intensywnością nadal dążyć do podnoszenia kwalifikacji pracowników naszej samorządowej jednostki kultury.

 

Przestawiony program formułowałam przy uwzględnieniu możliwości kadrowych i finansowych Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, przyjęłam również kompromisowe podejście do sygnalizowanych potrzeb środowiska Gminy Gorzyce.

 

 

Bibianna Dawid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry