Strona główna/Oferta/Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne

Czy sztuka jest potrzebna w Polsce? Jeżeli uważnie rozejrzymy się wokół nas, to odpowiedź będzie na pewno twierdząca. Zarówno w przestrzeni miejskiej jak i wiejskiej możemy dostrzec coraz więcej oznak działalności twórczej. Elewacje domów i bloków pokrywają się graffiti, to samo dotyczy większości terenów rewitalizowanych. Przydomowe ogródki, miejsca masowej turystyki, przejścia podziemne stają się miejscem prezentowania nie tylko wspomnianych już graffiti, ale również rzeźb, instalacji artystycznych, land - artu itp. Spora część materiałów reklamowych, ulotki, foldery, plakaty, też aspiruje nierzadko do miana sztuki. Czasem jednak natrętnie powraca pytanie czy owa sztuka jest dobra? A co to w ogóle znaczy „dobra”? Gdzie jest ów współczynnik, czy modyfikator, który powoduje, ze jedne obiekty będą powszechnie uznawane za bardziej artystyczne niż inne? Być może punkt ów leży na przecięciu naszej wrażliwości i wiedzy. Myślę o tej wiedzy, którą nabywamy w kontakcie ze sztuką, w swoistym obyciu, czy też „opatrzeniu się" z nią. Taka interpretacja prowadzi nas na teren działań edukacyjnych. Te jednak w odniesieniu do materii tak złożonej i bogatej jak sztuka powinny być prowadzone w sposób szczególny. Edukacja w tej sferze nie powinna być narzucana odgórnie, raczej należy umożliwić edukowanym zapoznanie się z wieloaspektowością materii owej i ułatwić im zarówno orientację w niej, jak i umożliwić im dokonywanie własnych wyborów.

Zajęcia plastyczne organizowane przez placówki Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach właśnie na ten aspekt kładą szczególny nacisk.

„Kreatywna dolina malucha” pozwala najmłodszym adeptom sztuk plastycznych postawić pierwsze kroki na obszarze ekspresji artystycznej, w tym również poprzez działania plastyczne. A że czasem poziom ekspresji uczestników zajęć jest niesłychanie wysoki najlepiej wie prowadząca je w Ośrodku Kultury w Olzie Marzena Hojka.

Nie mniejsze emocje i zaangażowanie towarzyszą zajęciom sensoplastycznym, na które Michalina Maks zaprasza dzieci w sobotnie przedpołudnia, również do Ośrodka Kultury w Olzie. Instruktorka prezentuje uczestnikom bardzo bogate spektrum technik plastycznych, udowadniając im, że pojęcie „środki wyrazu twórczego” w równym stopniu dotyczy farb, ołówków czy kredek, jak i na przykład artykułów spożywczych….. Na tych zajęciach dzieło może powstać po prostu ze wszystkiego, co znakomicie wpisuje się wiele nurtów sztuki współczesnej.

Hanna Władarz równie śmiało wprowadza młodych adeptów sztuk plastycznych w wielowymiarowy świat plastyki. Zajęcia odbywające się w sobotnie przedpołudnia w Ośrodku Kultury w Czyżowicach powalają im na próby konstruowania własnych wypowiedzi artystycznych w oparciu o wiedzę instruktorki, która jest zawodowym plastykiem.

Zawodowym plastykiem jest również Marek Grzebyk, który we wtorkowe popołudnia spotyka się z dziećmi w Świetlicy w Odrze. Głównym celem tych zajęć oprócz prezentacji ciekawych technik plastycznych, jest zobrazowanie możliwości łączenia tych technik w obrębie jednego dzieła. Prowadzący stara się również zachęcić uczestników zajęć do wykonywania prac wspólnych, kładąc nacisk na twórcze współdziałanie w obrębie grupy. A ponieważ uczestnicy chętnie działają wespół - w zespół ,to część powstałych w Odrze prac ma nieco kłopotliwe rozmiary….

 

Warsztaty plastyczne - Czyżowice

Instruktor:

Hanna Władarz
tel.: +48 32 4513 228

Koszt:
20,00 za miesiąc

Lokalizacja:

Zajęcia odbywają się w soboty OK Czyżowice:

  • I grupa 4-6 lat: 10.00-10.45
  • II grupa 7-13 lat: 11.05-12.35

Warsztaty plastyczne

 

Zajęcia plastyczne - Gorzyczki

Instruktor:

Grażyna Blutko
tel: +48 514 317 581

Koszt:

Zajęcia bezpłatne

Lokalizacja 


Zajęcia odbywają się we wtorki od godz 13.30 - 17.00

 

Zajecia plastyczne "Mali odkrywcy" - Olza

Dzieci przejawiają naturalną chęć doświadczania i poznawania.

Zadają dużo pytań i chętnie działają. Wszystkiego chcą chętnie dotknąć, spróbować. Wykazują ogromną żądzę wiedzy, ciekawość świata, która jest motorem ich rozwoju.

Mali ludzie potrzebują konkretnego kontaktu z przedmiotami. Chcą poznawać swoje środowisko dzięki realnym przeżyciom. Celem zajęć doświadczalnych " Mali odkrywcy " jest rozwijanie zainteresowań dzieci, wyjaśnianie zasad rządzących światem, aby potrafiły w nim samodzielnie działać. Podczas spotkań dzieci będą tworzyły mini laboratorium, w którym odbywać się będą  eksperymenty i doświadczenia.

Dla dzieci w wieku od 2 - 5 lat

instruktor:

Michalina Maks

tel. +48 691 282118

koszt:

10.00 zł / zajęcia

lokalizacja:

Zajęcia dobywają się w sobotę od 10.00 - 12.00 w OKO Olza 

Warsztaty plastyczne - Odra

 

instruktor:

Marek Grzebyk

KOSZT:

Zajęcia bezpłatne.

lokalizacja:

     Świetlica Wiejska w Odrze

      Każdy wtorek 16.30 -18.00

 

Zajęcia plastyczne "W KRAINIE KREATYWNOŚCI"

Zajęcia te mają na celu kreatywne spedzanie wolnego czasu przez dzieci, wśród rówieśników, poznawanie przez dzieci różnych technik plastycznych, rozwijanie u dzieci zdolności manualnych.

INSTRUKTOR:

Anna Kaczmarczyk
tel: +48 791 198 230

KOSZT:

Zajęcia bezpłatne.

LOKALIZACJA:


Świetlica Wiejska w Uchylsku

Każdy wtorek 16.00 - 18.00

 

do góry