Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy
o śmierci członkini Stowarzyszenia,
która opuściła nasze szeregi 
w dniu
5 maja 2021 r.
zmarła

GERTRUDA KARNÓWKA 

Mieszkanka Uchylska

Córkom i synom oraz najbliższej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

składa
Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„SENIOR”
---------------------------------------------------------------------------------------------

Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy
o śmierci członkini Stowarzyszenia,
która opuściła nasze szeregi 
w dniu
1 maja 2021 r.
zmarła

GIZELA POŚPIECH 

Mieszkanka Gorzyczek

Córce i synowi oraz najbliższej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

składa
Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„SENIOR”
---------------------------------------------------------------------------------------------

Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy
o śmierci członka Stowarzyszenia,
który opuścił nasze szeregi 
w dniu
22 kwietnia 2021 r.
przeżywszy lat 63.

KRYSTIAN BUDNIK 

Mieszkaniec Łazisk.

Żonie oraz najbliższej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

składa
Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„SENIOR”
---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci członka Stowarzyszenia, który opuścił nasze szeregi w dniu 2 kwietnia 2021 r. przeżywszy lat 80.

  EWALDA MIKASZKA
 

Mieszkaniec Bieńkowic.

Żonie oraz najbliższej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

składa
Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„SENIOR”
---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci członka Stowarzyszenia, który opuścił nasze szeregi w dniu 2 kwietnia 2021 r. przeżywszy lat 64.

  MARKA PLISZA
 

Mieszkańca Olzy.

Żonie oraz najbliższej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

składa
Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„SENIOR”
---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci członka Stowarzyszenia, który opuścił nasze szeregi w dniu 14 marca 2021 r. przeżywszy lat 80.

  ERWIN WIDENKA
 

Mieszkaniec Gorzyc.

Najbliższej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

składa
Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„SENIOR”
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "SENIOR" w Gorzycach

ODWOŁUJE

Zaplanowane na wtorek 09 lutego 2021 r.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

O ponownym terminie zebrania powiadomimy po odwołaniu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19


-------------------------------------------------------

 

Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci  członkini Stowarzyszenia, która opuściła  nasze szeregi 

w dniu 19 grudnia 2020 zmarła

  BARBARA   PUKOWIEC 

Mieszkanka Gorzyc.
Była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turzy Śląskiej.

Córce i Synowi oraz najbliższej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

składa
 Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„SENIOR”

Biuro Zarządu Stowarzyszenia
-
budynek Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach ul. M. Kopernika 8 - I piętro

Składki członkowskie w wysokości 25 zł płatne do 31 marca 2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „SENIOR” w Gorzycach złożył do Lokalnej Grupy Działania „ Morawskie Wrota” wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego- poddziałanie19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł projektu grantowego - „ Talenty i pasje mieszkańców Morawskich Wrót” . Inicjatywy obejmujące wyposażenie podmiotów działających na rzecz kultury.

W ramach tego projektu zakupiono 1 namiot plenerowy Premium 6x12 m ora komplet biesiadny składający się z 12 stołów i 24 ław biesiadnych.

Wartość projektu zamknęła się kwotą 9.288,40 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci  członkini Stowarzyszenia , która opuściła  nasze szeregi
  w dniu 4 marca 2020 zmarła

         BARBARA   GRZEGORCZYK 

         Mężowi oraz najbliższej rodzinie wyrazy szczerego współczucia składa

              Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

                                                                       „SENIOR”
 

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci  członka Stowarzyszenia , który opuściła  nasze szeregi w dniu 25 maja 2020 zmarł

         J Ó Z E F    Z I E Ń

 

         Żonie oraz najbliższej rodzinie wyrazy szczerego współczucia składa

                                     Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

                                                                       „SENIOR”

 

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci  członkini Stowarzyszenia , która opuściła  nasze szeregi
w dniu 3 lipca 2020 zmarła

                                                    AGNIESZKA   JELEŃ

Córce i synom oraz najbliższej rodzinie wyrazy szczerego współczucia składa

                                     Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

                                                                       „SENIOR”

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci członka Stowarzyszenia , który opuścił Wnasze szeregi
 dniu 29 lipca 2020 zmarł

L E O N    K O C Z Y

Mieszkaniec Gorzyczek

najbliższej rodzinie wyrazy szczerego współczucia
 składa
Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci  członka Stowarzyszenia, który opuścił nasze szeregi w dniu 20 sierpnia 2020 r. zmarł

                                             TADEUSZ PUKOWIEC

         

                                                                                      Mieszkaniec Gorzyc

Długoletni Dyrektor Szkół Podstawowych w Gminie Gorzyce

Żonie Barbarze oraz najbliższej rodzinie

wyrazy szczerego współczucia składa

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Senior”

 

OGŁOSZENIE 

W związku z przedłużającą się epidemią, Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „SENIOR” w Gorzycach
O d w o ł u j E
wyjazdową imprezę pt. „ZAKOŃCZENIE  LATA”  (planowaną na 23.09.2020 r)

Serdecznie przepraszamy                          

                                                                         Zarząd Stowarzyszenia

Ogień

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci członkini Stowarzyszenia ,
która opuściła nasze szeregi
w dniu 12 listopada 2020 zmarła

L I D I A  K U C Z A T Y

 

Córce oraz najbliższej rodzinie wyrazy szczerego współczucia składa

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

SENIOR”

 

do góry