Strona główna/Oferta/Stowarzyszenie SENIOR/WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowało 2019 rok

Kolejny 2019 rok w działalności Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „SENIOR” został podsumowany na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które odbyło się w dniu 28 stycznia 2020 r. Tradycyjnie gościliśmy w Sali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach.

W zebraniu uczestniczyło 146 członków oraz goście zaproszeni w osobach: Krzysztofa Małek Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy oraz Bibianny Dawid- Dyrektur Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach. Na początku zebrania z wiązanką kolęd wystąpił Zespół „Ale TO Już Było” działający przy OK w Olzie. Zebranie poprowadziła Prezes Stowarzyszenia - Magdalena Gawenda. W części sprawozdawczej zostały przedstawione sprawozdania: merytoryczne, finansowe i Komisji Rewizyjnej. Walne Zebranie podjęło uchwały o przyjęciu sprawozdań z działalności w 2019 roku, udzieliło absolutorium Zarządowi oraz przyjęło plan pracy na 2020 rok.

Dane z działalności Zarządu w 2019 roku:

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2018 r,

15.01.2019

 

Dzień Kobiet w Domu Przyjęć „ANNA”

90 0sób

 

Wczasy krajowe

234 osoby

Krynica Zdrój, Rowy nad Bałtykiem, Jarosławiec i

2 Zakopane

Wczasy Zagraniczne

56 osób

Włochy, Grecja, Tunezja

Wycieczki wielodniowe

161 osób

Mazury-Wilno, Sandomierz, Kaszuby, Licheń

Wycieczki 1 dniowe

98 osób

Palmiarnia Gliwice, Knurów

Gminna Biesiada Seniorów w Rogowie

28 osób

Rogów Park Dąbki

Plenerowe Spotkania Seniorów

218 osób

Przy GCK w Gorzycach

Dzień Seniora

72 osoby

 

Zebrania Członków Stowarzyszenia

174 osoby

GCK Gorzyce

Przyjęcie nowych członków

46

 

Skreślenie członków w tym 9 zgonów

26

 

Stan członków na dzień 31.12.2019 r.

298

 

Zarząd pozyskań środki finansowe w ramach projektu grantowe z LGD Morawskie Wrota

9.280 zł

Zakup namiotu plenerowego oraz 12 kompletów biesiadnych

Odwiedziny chorych i starszych członków

10 osób

 

Odwiedziny jubilatów

7 osób

 

 

do góry