Aktualności SENIOR

Biuro Zarządu Stowarzyszenia
-
budynek Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach ul. M. Kopernika 8 - I piętro

Składki członkowskie w wysokości 25 zł płatne do 31 marca 2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „SENIOR” w Gorzycach złożył do Lokalnej Grupy Działania „ Morawskie Wrota” wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego- poddziałanie19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł projektu grantowego - „ Talenty i pasje mieszkańców Morawskich Wrót” . Inicjatywy obejmujące wyposażenie podmiotów działających na rzecz kultury.

W ramach tego projektu zakupiono 1 namiot plenerowy Premium 6x12 m ora komplet biesiadny składający się z 12 stołów i 24 ław biesiadnych.

Wartość projektu zamknęła się kwotą 9.288,40 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci  członkini Stowarzyszenia , która opuściła  nasze szeregi

  w dniu 4 marca 2020 zmarła

         BARBARA   GRZEGORCZYK

 

         Mężowi oraz najbliższej rodzinie wyrazy szczerego współczucia składa

                                     Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

                                                                       „SENIOR”

 

do góry