KOLEJNA KADENCJA STOWARZYSZENIA « SENIOR »

10 maja 2022r terenie rekreacyjnym przy Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „SENIOR”.
Przy pięknej, słonecznej pogodzie członkowie Stowarzyszenia usadowili się pod Sołecką Wiatą i we własnym namiocie. Obecnych było 118 członków Stowarzyszenia. Zebranych powitała Pani Prezes Magdalena Gawenda. Na wstępie uczczono minutą ciszy zmarłych członków w 2021 i 2022 roku. Dokonano wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Przewodnicząca Zebrania została Pani Janina Nogły a Sekretarzem Teresa Rupik.
W pierwszej części Zebrania - Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za 2021r przedstawiła Prezes - Magdalena Gawenda, sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbik -Maria Pawlica, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący - Karol Durczok.
Ze względu na pandemię Zebranie zostało przeniesione z lutego na maj br.
Drugą częścią Zebrania były Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję 2022-2025. Na kandydatów do Zarządu zgłoszono 12 członków z tego 5-ciu nie wyraziło zgody.

Zarząd Stowarzyszenia został wybrany w składzie.
zarząd
Gawenda Magdalena - Prezes
Rupik Teresa - Wiceprezes
Pawlica Maria - Skarbnik
Chrysteczko Łucjan - Sekretarz
Lenczyk Janusz - Członek
Nogły Henryk - Członek
Student Gabriela - Członek

 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
Durczok Karol - Przewodniczący
Tyma Natalia - Członek
Sanecznik Stanisław - Członek

Na zakończenie zebrania Prezes Magdalena Gawenda podziękowała ustępującym członkom Zarządu- Rafałowi Płaczek i Ryszardowi Grzegoszczyk za 8-letnią pracę w Zarządzie.
Podziękowała również pani Dyrektor i pracownikom GCK Gorzyce , Redakcji „U Nas” za długoletnią współpracę na rzecz działalności Stowarzyszenia.
Zaprosiła członków do korzystania z imprez wyjazdowych do Mielna, Świnoujścia, Kotliny Jeleniogórskiej, Krynicy Zdroju, Łazy (obok Mielna), Zakopanego a także zaprosiła na Letnią Biesiadę Seniorów która odbędzie się 26 lipca o godz.15,oo przy GCK w Gorzycach.
Po Zebraniu rozpoczęła się Wiosenna Biesiada Seniorów. W części artystycznej wystąpił Zespół Wokalny „Ale to już było” z Olzy przy akompaniamencie Urszuli Wachtarczyk.
Przy śpiewie i muzyce rozpoczęła się kolejna kadencja Stowarzyszenia „SENIOR”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


kondolencje

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

zebranie

 

kondolencje

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci członka Stowarzyszenia , który opuścił nasze szeregi
w dniu 22 stycznia 2022 zmarł w wieku 69 lat
A N T O N I    Z Y C H M A

Mieszkaniec Bełsznicy
Żonie, Córce oraz najbliższej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia


składa
Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
SENIOR”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODWOŁANIE

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "Senior" w Gorzycach

ODWOŁUJE

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

zaplanowane na 8 lutego 2022 r.
O nowym terminie zebrania - będziemy informować.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

kondolencje

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci członka Stowarzyszenia , który opuścił nasze szeregi
w dniu 23 grudnia 2021 zmarł w wieku 69 lat
L U D W I K   K L Y S Z C Z
Mieszkaniec Gorzyc
Najbliższej rodzinie wyrazy szczerego współczucia
składa
Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
SENIOR”
------------------------------------------------------------------------------------

kondolencje

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci członka Stowarzyszenia , który opuścił nasze szeregi
w dniu 21 grudnia 2021 zmarł w wieku 74 lat
ALFRED  MENŻYK
Mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego
Żonie oraz najbliższej rodzinie wyrazy szczerego współczucia
składa
Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
SENIOR”

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Występ artystów na « Dzień Seniora »

Na zakończenie imprez w 2021 roku, Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „SENIOR”
zorganizował w dniu 26 października spotkanie członków w Domu Przyjęć „Anna” w Gorzyczkach.
Dla uświetnienia spotkania zaproszono artystów Opery Krakowskiej.
Zebranych powitała Magdalena Gawenda- Prezes Zarządu.
Początek spotkania rozpoczął się od występu solistów Opery Krakowskiej w osobach:
Pani Natalii Mańka-Mularczyk i Jana Migała w towarzystwie akompaniamentu Pani Kristiny Kutnik.
Doborowym i pięknym głosem soliści zaprezentowali utwory operetkowe, operowe i music-hallu zagraniczne jak i polskie. Półtoragodzinny występ zebrani nagrodzili owacją na stojąco, natomiast artystom podziękowano pięknymi kwiatami.
Był to bardzo miły i piękny wieczór.
Po występie zaserwowano zebranym poczęstunek.
Prezes Magdalena Gawenda poinformowała zebranych o wstępnym planie imprez na 2022 rok, zapraszając na przyszłoroczne zebranie sprawozdawczo—wyborcze członków stowarzyszenia.

spotkanie spotkanie

spotkanie

 

Szkolenie przeciwpożarowe i ratunkowe Seniorów

 

Tradycyjnie w październiku członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „SENIOR” spotykają się na zebraniu „przy kawie”.
Na zebranie zaproszono przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP w Wodzisławiu Śl. oraz OSP w Gorzycach w celu wygłoszenia prelekcji na temat ochrony przeciwpożarowej w budynkach mieszkalnych oraz udzielania pierwszej pomocy.
Temat aktualny do zbliżającego się sezonu grzewczego.
Prelekcję wygłosił kpt Sebastian Bauer przy współpracy członków OSP - Mateusza Wójcika i Andrzeja Klona.
Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem , na którym pokazano czujki dymowe, czujki czadu, czujki gazowe.
Główną przyczyną powstania pożaru jest zły stan budynku ( kominy, pęknięcia) a także nieostrożne obchodzenie się z ogniem (kotłownie, piece). Kolejnym tematem było udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku.
Nastąpił pokaz czynnej pomocy przez Członków OSP Gorzyce.

Prezes Stowarzyszenia Magdalena Gawenda przedstawiła wstępny plan pracy Zarządu na 2022 r.

 

Szkolenie 1Szkolenie 2

W najbliższym czasie tj.26.10.2021 zaplanowano imprezę „Dzień Seniora” z wstępem solistów Opery Krakowskiej.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci członka Stowarzyszenia, który opuścił nasze szeregi
w dniu 20 września 2021 r.

W wieku 76 latzmarł:

K A R O L    G A W E N D A
Mąż pani prezes Zarządu Stowarzyszenia
Żonie Magdalenie oraz córkom z rodzinami
wyrazy szczerego współczucia

składa
Zarząd wraz z członkami Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów SENIOR”
---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci członka Stowarzyszenia, który opuścił nasze szeregi
w dniu 5 września 2021 zmarł w wieku 91 lat

HENRYK KUSIOROWSKI
Mieszkaniec Łazisk

Żonie oraz najbliższej rodzinie wyrazy szczerego współczucia

składa
Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów SENIOR”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„SENIOR” OBRADUJE i SIĘ BAWI

 

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „SENIOR” w Gorzycach zwołał na dzień 20 lipca 2021 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków połączone z Letnią Biesiadą Seniorów. Zebranie i Biesiada odbyły się na terenie rekreacyjnym przy Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach. Na terenie placu ustawiono 2 namioty plenerowe dla zapewnienia odległości sanitarnej pomiędzy uczestnikami. 
Na początku spotkania członków, Prezes Stowarzyszenia Magdalena Gawenda rozpoczęła Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków mające na celu zatwierdzenie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok. Walne Zebranie poprowadzono szybko i sprawnie.

Po zakończeniu Walnego Zebrania rozpoczęła się druga część spotkania, tj. Letnia Biesiada Seniorów w której muzyczną oprawę poprowadziła P. Urszula Wachtarczyk oraz Zespół „Bełszniczanki” pod kierunkiem P. Izabeli Zieleckiej-Panek.
Występ „Bełszniczanek” połączony śpiewem i humorem a także śpiewem pomiędzy namiotami spotkał się z gorącym aplauzem uczestników biesiady . W trakcie biesiady był poczęstunek kawą, kołoczkiem i kiełbasą.

Na zakończenie biesiady Magdalena Gawenda zaoferowała zakup 2 książek: „Gmina Gorzyce w czasie wielkiej wojny 1914-1918 „-autor Artur Student oraz ?Za zasłoną świata rzeczy- o życiu i twórczości Józefa Sowady” - autor Peter Ligocki.

Zaprosiła również na organizowany wyjazd na Zakończenie Lata - w dniu 28 września br.- z przejazdem statkiem po Kanale Gliwickim i zwiedzaniem Zamku w Pławniowicach.

 Słoneczna pogoda miała pozytywny wpływ na organizację imprezy.
biesiada

biesiada

---------------------------------------------------------------------------

 

Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy
o śmierci członkini Stowarzyszenia,
która opuściła nasze szeregi 
w dniu
5 maja 2021 r.
zmarła

GERTRUDA KARNÓWKA 

Mieszkanka Uchylska

Córkom i synom oraz najbliższej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

składa
Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„SENIOR”
---------------------------------------------------------------------------------------------

Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy
o śmierci członkini Stowarzyszenia,
która opuściła nasze szeregi 
w dniu
1 maja 2021 r.
zmarła

GIZELA POŚPIECH 

Mieszkanka Gorzyczek

Córce i synowi oraz najbliższej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

składa
Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„SENIOR”
---------------------------------------------------------------------------------------------

Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy
o śmierci członka Stowarzyszenia,
który opuścił nasze szeregi 
w dniu
22 kwietnia 2021 r.
przeżywszy lat 63.

KRYSTIAN BUDNIK 

Mieszkaniec Łazisk.

Żonie oraz najbliższej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

składa
Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„SENIOR”
---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci członka Stowarzyszenia, który opuścił nasze szeregi w dniu 2 kwietnia 2021 r. przeżywszy lat 80.

  EWALDA MIKASZKA
 

Mieszkaniec Bieńkowic.

Żonie oraz najbliższej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

składa
Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„SENIOR”
---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci członka Stowarzyszenia, który opuścił nasze szeregi w dniu 2 kwietnia 2021 r. przeżywszy lat 64.

  MARKA PLISZA
 

Mieszkańca Olzy.

Żonie oraz najbliższej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

składa
Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„SENIOR”
---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci członka Stowarzyszenia, który opuścił nasze szeregi w dniu 14 marca 2021 r. przeżywszy lat 80.

  ERWIN WIDENKA
 

Mieszkaniec Gorzyc.

Najbliższej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

składa
Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„SENIOR”
---------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "SENIOR" w Gorzycach

ODWOŁUJE

Zaplanowane na wtorek 09 lutego 2021 r.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

O ponownym terminie zebrania powiadomimy po odwołaniu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19


-------------------------------------------------------

 

Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci  członkini Stowarzyszenia, która opuściła  nasze szeregi 

w dniu 19 grudnia 2020 zmarła

  BARBARA   PUKOWIEC 

Mieszkanka Gorzyc.
Była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turzy Śląskiej.

Córce i Synowi oraz najbliższej rodzinie
wyrazy szczerego współczucia

składa
 Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
„SENIOR”

Biuro Zarządu Stowarzyszenia
-
budynek Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach ul. M. Kopernika 8 - I piętro

Składki członkowskie w wysokości 25 zł płatne do 31 marca 2020 r.

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „SENIOR” w Gorzycach złożył do Lokalnej Grupy Działania „ Morawskie Wrota” wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego- poddziałanie19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł projektu grantowego - „ Talenty i pasje mieszkańców Morawskich Wrót” . Inicjatywy obejmujące wyposażenie podmiotów działających na rzecz kultury.

W ramach tego projektu zakupiono 1 namiot plenerowy Premium 6x12 m ora komplet biesiadny składający się z 12 stołów i 24 ław biesiadnych.

Wartość projektu zamknęła się kwotą 9.288,40 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci  członkini Stowarzyszenia , która opuściła  nasze szeregi
  w dniu 4 marca 2020 zmarła

         BARBARA   GRZEGORCZYK 

         Mężowi oraz najbliższej rodzinie wyrazy szczerego współczucia składa

              Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

                                                                       „SENIOR”
 

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci  członka Stowarzyszenia , który opuściła  nasze szeregi w dniu 25 maja 2020 zmarł

         J Ó Z E F    Z I E Ń

 

         Żonie oraz najbliższej rodzinie wyrazy szczerego współczucia składa

                                     Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

                                                                       „SENIOR”

 

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci  członkini Stowarzyszenia , która opuściła  nasze szeregi
w dniu 3 lipca 2020 zmarła

                                                    AGNIESZKA   JELEŃ

Córce i synom oraz najbliższej rodzinie wyrazy szczerego współczucia składa

                                     Zarząd  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

                                                                       „SENIOR”

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci członka Stowarzyszenia , który opuścił Wnasze szeregi
 dniu 29 lipca 2020 zmarł

L E O N    K O C Z Y

Mieszkaniec Gorzyczek

najbliższej rodzinie wyrazy szczerego współczucia
 składa
Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Płonąca świeca

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci  członka Stowarzyszenia, który opuścił nasze szeregi w dniu 20 sierpnia 2020 r. zmarł

                                             TADEUSZ PUKOWIEC

         

                                                                                      Mieszkaniec Gorzyc

Długoletni Dyrektor Szkół Podstawowych w Gminie Gorzyce

Żonie Barbarze oraz najbliższej rodzinie

wyrazy szczerego współczucia składa

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Senior”

 

OGŁOSZENIE 

W związku z przedłużającą się epidemią, Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „SENIOR” w Gorzycach
O d w o ł u j E
wyjazdową imprezę pt. „ZAKOŃCZENIE  LATA”  (planowaną na 23.09.2020 r)

Serdecznie przepraszamy                          

                                                                         Zarząd Stowarzyszenia

Ogień

Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci członkini Stowarzyszenia ,
która opuściła nasze szeregi
w dniu 12 listopada 2020 zmarła

L I D I A  K U C Z A T Y

 

Córce oraz najbliższej rodzinie wyrazy szczerego współczucia składa

Zarząd Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów

SENIOR”

 

do góry