Grafika BIP

Wniosek o dofinansowanie z ZFŚS do „wczasów pod gruszą”

Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS

 

....………...............................................

nazwisko i imię

 

.............……….............….....................

stanowisko

 

....................………............................

placówka

 

WNIOSEK

o dofinansowanie z ZFŚS do „wczasów pod gruszą”

 

w roku …....................

 

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie do „wczasów pod gruszą”.

 

Oświadczam, że w okresie od ….................. do …................. będę przebywać / przebywałem(am)* na „wczasach pod gruszą”.

 

Równocześnie zobowiązuję się w razie przerwania urlopu z jakichkolwiek przyczyn zwrócić całość kwoty uzyskanego dofinansowania.

 

 

.………………………………….……………..….. ……….………………………………….……………..….

Miejscowość, data podpis wnioskodawcy

 

 

Potwierdzenie terminu zaplanowanego / wykorzystanego * urlopu wypoczynkowego.

 

Urlop wypoczynkowy od …............................... do …..................................

 

 

…......................………....................................

podpis pracownika ds. kadrowych

 

 

Decyzja:

Działając na podstawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych obowiązujących w GCK Gorzyce w oparciu
o przedstawione oświadczenie o dochodzie przyznaję Pani/u z ZFŚS dofinansowanie do „wczasów pod gruszą” w wysokości w wysokości ............................................ zł

Słownie : ..................................................................................................................................

 

Podpisy komisji socjalnej: Decyzja Dyrektora

 

 

..........………………..........................… ……………………………………...……...

 

.........……………..........................…...

 

…………………………….……………………

* niepotrzebne skreślić

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Regulaminy
pdf 2020-03-30 Zał. nr 2 Wniosek na wczasy pod gruszą z ZFŚS
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
Zał. nr 2 Wniosek na wczasy pod gruszą z ZFŚS 35.2KB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Korzonek Katarzyna 2020-03-30 08:37
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Bibianna Dawid 2020-03-30 08:36
Zatwierdzenie
Bibianna Dawid 2020-03-30 08:36
Rejestr zmian podstrony
do góry