Grafika BIP

Wniosek o przyznanie dodatku socjalnego emerytalnego

Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS

....………...............................................

nazwisko i imię emeryta/rencisty*

 

.............……….............….....................

adres do korespondencji

 

 

 

WNIOSEK

o przyznanie dodatku socjalnego emerytalnego
z ZFŚS w roku ….…….................

 

 

 

 

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie dodatku socjalnego emerytalnego.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

.………………………………….……………..….. ……….………………………………….……………..….

Miejscowość, data podpis wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

Decyzja:

Działając na podstawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych obowiązujących w GCK Gorzyce w oparciu
o przedstawione oświadczenie o dochodzie przyznaję Pani/Panu z ZFŚS dodatek socjalny emerytalny
w formie finansowej/rzeczowej* w wysokości ............................................ zł

Słownie : ....................................................................................................................................

 

Podpisy komisji socjalnej: Decyzja Dyrektora

 

 

..........………………..........................… ……………………………………...……...

 

.........……………..........................…...

 

…………………………….……………………

* niepotrzebne skreślić

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Regulaminy
pdf 2020-04-03 Zał. nr 3 Wniosek-dotatek socjalny emerytalny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
Zał. nr 3 Wniosek-dotatek socjalny emerytalny 34.4KB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Korzonek Katarzyna 2020-03-30 08:38
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Bibianna Dawid 2020-03-30 08:37
Zatwierdzenie
Bibianna Dawid 2020-03-30 08:37
Rejestr zmian podstrony
do góry