Grafika BIP

Wniosek o przyznanie dodatku zimowego

Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS

....………...............................................

nazwisko i imię

 

.............……….............….....................

stanowisko

 

....................………............................

placówka

WNIOSEK

o przyznanie dodatku zimowego

z ZFŚS w roku ….…….................

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie dodatku zimowego.

 

Warunkiem przyznania dodatku zimowego jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze minimum 1 dnia w okresie świąteczno-noworocznym tj. od 01 do 31 grudnia w danym roku.

 

Oświadczam, że w okresie od ….................. do …................. będę przebywać / przebywałem(am)* na urlopie wypoczynkowym.

 

Równocześnie zobowiązuję się, w razie niewykorzystania tego urlopu z jakichkolwiek przyczyn, zwrócić całość kwoty uzyskanego dofinansowania.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

.………………………………….……………..….. ………………………………………….……………..…

Miejscowość, data podpis wnioskodawcy

 

Potwierdzenie terminu zaplanowanego / wykorzystanego * urlopu wypoczynkowego.

 

Urlop wypoczynkowy od …............................... do …..................................

 

 

…......................………....................................

podpis pracownika ds. kadrowych

Decyzja:

Działając na podstawie Regulaminu Świadczeń Socjalnych obowiązujących w GCK Gorzyce w oparciu
o przedstawione oświadczenie o dochodzie przyznaję Pani/Panu z ZFŚS dodatek zimowy w formie świadczenia pieniężnego/rzeczowego/bonów* w wysokości ............................................ zł

Słownie : ..................................................................................................................................

 

Podpisy komisji socjalnej: Decyzja Dyrektora

 

 

..........………………..........................… ……………………………………...……...

 

.........……………..........................…...

 

…………………………….……………………

* niepotrzebne skreślić

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Regulaminy
pdf 2020-04-03 Zal. nr 4 Wniosek-dodatek zimowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
Zal. nr 4 Wniosek-dodatek zimowy 35.38KB zobacz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Korzonek Katarzyna 2020-03-30 09:18
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Bibianna Dawid 2020-03-30 09:17
Zatwierdzenie
Bibianna Dawid 2020-03-30 09:17
Rejestr zmian podstrony
do góry