Grafika BIP

Statystyka strony

Dział: O nas
Podstrona Ilość
O nas 1234
Placówki 278
Ośrodek Kultury w Czyżowicach 1667
Świetlica Wiejska w Bełsznicy 238
Współpraca 55
Świetlica Wiejska w Rogowie 225
Ośrodek Kultury w Gorzycach 259
Świetlica Wiejska w Gorzyczkach 180
Świetlica Wiejska w Uchylsku 104
Świetlica Wiejska w Osinach 160
Ośrodek Kultury w Olzie 498
Świetlica Wiejska w Odrze 242
Kadra 433
Podziękowania 83
Podziękowanie 12
Osiągnięcia 85
Dział: Wydarzenia
Podstrona Ilość
Wydarzenia 3010
Kalendarium 407
Kalendarz imprez 656
GALERIA ZDJĘĆ 428
Dział: Miesięcznik "U NAS"
Podstrona Ilość
Miesięcznik "U NAS" 1509
O miesięczniku - Redakcja 214
Reklama - cennik 51
Dział: Oferta
Podstrona Ilość
Oferta 1573
Zespoły artystyczne 273
Muzyczna Akademia Malucha 95
Zespół - Dolce Canto 253
Zespół - Ale to już było 91
Zespół - Vocalsi 202
Zespół - Czyżowianki 70
Zespół - Gorzyczanie 134
Zespół - Olzanki 124
Zespół - Bluszcz 49
Zespół - Turzanki 56
Zespół - Rogowianki 46
Zespół - Bełszniczanki 42
Orkiestra Gminy Gorzyce 100
Chór im. Stanisława Moniuszki 164
Chór - Cantemus Domino 59
Chór - Słowik nad Olzą 61
Chór - Melodia 50
Chór - Lira 100
Zespoły taneczne 392
Formacja RIKI - TIKI 93
Formacja BABY DANCE 86
Formacja UKS RAPID-MAŻORETKI 85
Formacja MINI DANCE 66
Formacja CRAZY DANCE 77
Formacja MAGIC DANCE 72
Zajęcia taneczne - Odra 61
Zajęcia teatralne 127
Zajęcia muzyczne 364
Zajęcia plastyczne 338
Inne zajęcia 213
Klub podróżnika 142
Fitness 184
Nauka języków 114
Stowarzyszenie SENIOR 781
Aktualności SENIOR 636
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 69
Plan działania SENIOR 1234
Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "SENIOR" w Gorzycach 298
Koła Gospodyń Wiejskich 268
DRUŻYNY HARCERSKIE I ZUCHOWE 62
17 Gromada Zuchowa "Czyżyki" w Czyżowicach 99
16 Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach 175
2 Drużyna Harcerska w Olzie 63
Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych 43
Biuro projektu MG-edu 45
PROGRAM DZIAŁANIA GCKG 2021 - 2027 170
Dział: Usługi
Podstrona Ilość
Usługi 544
Cennik usług 315
Reklama 35
Bezpłatne Porady prawne 24
Biuro projektu MG-edu 25
Plan działalności GCKG Rok 2022 100
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 2225
Klauzula informacyjna 156
Tłumacz języka migowego 92
Dział: Informacja Publiczna
Podstrona Ilość
Informacja Publiczna 473
GCK DANE 0
Dane teleadresowe 77
Godziny pracy 19
Struktura organizacyjna 38
Dyrekcja 74
PODSTAWA PRAWNA 72
Statut 71
Instrukcje i regulaminy 62
Regulamin udzielania zamówień publicznych 439
Instrukcja inwentaryzacyjna 426
Regulamin organizacyjny 40
Instrukcja określająca zasady sporządzania,obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów finansowo-księgowych 493
Regulamin pracy 113
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 152
Oświadczenie o dochodach 9
Wniosek o dofinansowanie z ZFŚS do „wczasów pod gruszą” 118
Wniosek o przyznanie dodatku socjalnego emerytalnego 7
Wniosek o przyznanie dodatku zimowego 9
Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej 139
Wpis do Rejestru Instytucji Kultuy 26
DZIAŁALNOŚĆ 53
Cenniki 16
PLANY DZIAŁALNOŚCI 46
FINANSE 72
Majątek 22
Budżet 28
Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach na rok 2020 63
Dług publiczny 10
Sprawozdania finansowe 53
INFORMACJE 80
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 63
Zarządzenie dyrektora 8/GCKG/2021 9
Zarządzenie nr 7/GCKG/2021 z dnia 29.03.2021 r. 4
Zarządzenie Nr 4/GCKG/2020 z dnia 21.03.2020 r. w sprawie wyłączenia z użytkowania stref rekreacji 5
Zarządzenie nr 3/GCKG/2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej 342
Zarządzenie nr 2/GCKG/2020 z dnia 2.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Planu Działalności GCKG 8
Zarządzenie nr 2/GCK/2020 - załącznik 0
Zarządzenie nr 1/GCKG/2020 z dnia 2.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowego GCKG 4
Nabór na wolne stanowiska 25
Wyniki naboru 9
Rejestry, ewidencje i archiwa 13
Skargi, wnioski 7
Kontrole 14
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 15
OGŁOSZENIA 64
ZAPYTANIA OFERTOWE 24
Remont dachu w Świetlicy Wiejskiej w Odrze 23
Zapytanie cenowe na druk miesięcznika "U NAS" 31
Zapytanie cenowe - Wydruk gazety "U nas" 21
Wybór oferty na druk miesięcznika "U nas" na rok 2022 6
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 74
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 60
Zamówienia powyżej 30 tys. euro 37
Zamówienia zakończone 19
Plan postępowań 17
Ogłoszenia i zamówienia 48
INFORMACJA NIEUDOSTĘPNIONA 26
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 2
MENU INFORMACYJNE 30
Jak korzystać z BIP? 6
Jak szukać 1
Redakcja BIP 2
Rejestr zmian 12
Statystyka strony 3
Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 13004
Mapa witryny 30
Polityka prywatności 70
Zastrzeżenia prawne 16
Deklaracja dostępności 60
Dział: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Podstrona Ilość
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2
Dział: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Podstrona Ilość
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 19
Dział: DOSTĘPNOŚĆ
Podstrona Ilość
DOSTĘPNOŚĆ 182
CERTYFIKATY DOSTĘPNOŚCI 5
do góry