Grafika BIP

Statystyka strony

Dział: O nas
Podstrona Ilość
O nas 360
Placówki 89
Ośrodek Kultury w Czyżowicach 109
Świetlica Wiejska w Bełsznicy 39
Współpraca 13
Świetlica Wiejska w Rogowie 42
Ośrodek Kultury w Gorzycach 52
Świetlica Wiejska w Gorzyczkach 49
Świetlica Wiejska w Uchylsku 27
Świetlica Wiejska w Osinach 49
Ośrodek Kultury w Olzie 70
Świetlica Wiejska w Odrze 54
Kadra 116
Podziękowania 30
Podziękowanie 2
Osiągnięcia 28
Dział: Wydarzenia
Podstrona Ilość
Wydarzenia 393
Kalendarium 69
Kalendarz imprez 98
GALERIA ZDJĘĆ 90
Dział: Miesięcznik "U NAS"
Podstrona Ilość
Miesięcznik "U NAS" 401
O miesięczniku - Redakcja 51
Reklama - cennik 8
Dział: Oferta
Podstrona Ilość
Oferta 386
Zespoły artystyczne 84
Muzyczna Akademia Malucha 29
Zespół - Dolce Canto 31
Zespół - Ale to już było 21
Zespół - Vocalsi 50
Zespół - Czyżowianki 20
Zespół - Gorzyczanie 46
Zespół - Olzanki 36
Zespół - Bluszcz 14
Zespół - Turzanki 12
Zespół - Rogowianki 15
Zespół - Bełszniczanki 10
Orkiestra Gminy Gorzyce 14
Chór im. Stanisława Moniuszki 16
Chór - Cantemus Domino 17
Chór - Słowik nad Olzą 11
Chór - Melodia 15
Chór - Lira 18
Zespoły taneczne 85
Formacja RIKI - TIKI 27
Formacja BABY DANCE 12
Formacja MINI MINI DANCE 22
Formacja MINI DANCE 24
Formacja CRAZY DANCE 22
Formacja MAGIC DANCE 18
Zajęcia taneczne - Odra 17
Zajęcia teatralne 37
Zajęcia muzyczne 97
Zajęcia plastyczne 84
Inne zajęcia 67
Klub podróżnika 31
Fitness 36
Nauka języków 32
Stowarzyszenie SENIOR 188
Aktualności SENIOR 116
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 17
Plan działania SENIOR 168
Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "SENIOR" w Gorzycach 31
Koła Gospodyń Wiejskich 41
DRUŻYNY HARCERSKIE I ZUCHOWE 26
17 Gromada Zuchowa "Czyżyki" w Czyżowicach 22
16 Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach 17
2 Drużyna Harcerska w Olzie 15
Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych 18
Biuro projektu MG-edu 24
PROGRAM DZIAŁANIA GCKG 2021 - 2027 14
Dział: Usługi
Podstrona Ilość
Usługi 144
Cennik usług 48
Reklama 15
Bezpłatne Porady prawne 11
Biuro projektu MG-edu 10
Plan działalności GCKG Rok 2020 10
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 474
Klauzula informacyjna 36
Tłumacz języka migowego 29
Dział: Informacja Publiczna
Podstrona Ilość
Informacja Publiczna 192
GCK DANE 0
Dane teleadresowe 41
Godziny pracy 5
Struktura organizacyjna 17
Dyrekcja 20
PODSTAWA PRAWNA 38
Statut 34
Instrukcje i regulaminy 26
Regulamin udzielania zamówień publicznych 7
Instrukcja inwentaryzacyjna 50
Regulamin organizacyjny 16
Instrukcja określająca zasady sporządzania,obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów finansowo-księgowych 86
Regulamin pracy 24
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 20
Oświadczenie o dochodach 2
Wniosek o dofinansowanie z ZFŚS do „wczasów pod gruszą” 4
Wniosek o przyznanie dodatku socjalnego emerytalnego 2
Wniosek o przyznanie dodatku zimowego 0
Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej 66
Wpis do Rejestru Instytucji Kultuy 14
DZIAŁALNOŚĆ 29
Cenniki 10
PLANY DZIAŁALNOŚCI 24
FINANSE 39
Majątek 9
Budżet 14
Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach na rok 2020 15
Dług publiczny 5
Sprawozdania finansowe 23
INFORMACJE 54
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 47
Zarządzenie Nr 4/GCKG/2020 z dnia 21.03.2020 r. w sprawie wyłączenia z użytkowania stref rekreacji 3
Zarządzenie nr 3/GCKG/2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej 295
Zarządzenie nr 2/GCKG/2020 z dnia 2.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Planu Działalności GCKG 6
Zarządzenie nr 2/GCK/2020 - załącznik 0
Zarządzenie nr 1/GCKG/2020 z dnia 2.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowego GCKG 1
Nabór na wolne stanowiska 16
Wyniki naboru 7
Rejestry, ewidencje i archiwa 9
Skargi, wnioski 4
Kontrole 7
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 9
OGŁOSZENIA 31
ZAPYTANIA OFERTOWE 11
Remont dachu w Świetlicy Wiejskiej w Odrze 19
Zapytanie cenowe na druk miesięcznika "U NAS" 26
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 41
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 33
Zamówienia powyżej 30 tys. euro 20
Zamówienia zakończone 11
Plan postępowań 10
Ogłoszenia i zamówienia 29
INFORMACJA NIEUDOSTĘPNIONA 15
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1
MENU INFORMACYJNE 19
Jak korzystać z BIP? 3
Jak szukać 0
Redakcja BIP 2
Rejestr zmian 2
Statystyka strony 2
Zarządzenie nr 7/GCKG/2021 z dnia 29.03.2021 r. 3
Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 3492
Mapa witryny 12
Polityka prywatności 20
Zastrzeżenia prawne 3
Deklaracja dostępności 37
Dział: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Podstrona Ilość
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 1
Dział: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Podstrona Ilość
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 5
do góry