Grafika BIP

Statystyka strony

Dział: O nas
Podstrona Ilość
O nas 913
Placówki 215
Ośrodek Kultury w Czyżowicach 703
Świetlica Wiejska w Bełsznicy 136
Współpraca 36
Świetlica Wiejska w Rogowie 126
Ośrodek Kultury w Gorzycach 146
Świetlica Wiejska w Gorzyczkach 144
Świetlica Wiejska w Uchylsku 79
Świetlica Wiejska w Osinach 121
Ośrodek Kultury w Olzie 341
Świetlica Wiejska w Odrze 167
Kadra 290
Podziękowania 59
Podziękowanie 5
Osiągnięcia 65
Dział: Wydarzenia
Podstrona Ilość
Wydarzenia 1467
Kalendarium 260
Kalendarz imprez 414
GALERIA ZDJĘĆ 272
Dział: Miesięcznik "U NAS"
Podstrona Ilość
Miesięcznik "U NAS" 1082
O miesięczniku - Redakcja 146
Reklama - cennik 36
Dział: Oferta
Podstrona Ilość
Oferta 1057
Zespoły artystyczne 194
Muzyczna Akademia Malucha 77
Zespół - Dolce Canto 172
Zespół - Ale to już było 65
Zespół - Vocalsi 119
Zespół - Czyżowianki 51
Zespół - Gorzyczanie 99
Zespół - Olzanki 89
Zespół - Bluszcz 32
Zespół - Turzanki 40
Zespół - Rogowianki 28
Zespół - Bełszniczanki 23
Orkiestra Gminy Gorzyce 67
Chór im. Stanisława Moniuszki 106
Chór - Cantemus Domino 39
Chór - Słowik nad Olzą 36
Chór - Melodia 30
Chór - Lira 60
Zespoły taneczne 257
Formacja RIKI - TIKI 68
Formacja BABY DANCE 53
Formacja MINI MINI DANCE 57
Formacja MINI DANCE 52
Formacja CRAZY DANCE 53
Formacja MAGIC DANCE 47
Zajęcia taneczne - Odra 36
Zajęcia teatralne 90
Zajęcia muzyczne 253
Zajęcia plastyczne 237
Inne zajęcia 150
Klub podróżnika 89
Fitness 108
Nauka języków 75
Stowarzyszenie SENIOR 531
Aktualności SENIOR 450
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 40
Plan działania SENIOR 823
Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów "SENIOR" w Gorzycach 194
Koła Gospodyń Wiejskich 167
DRUŻYNY HARCERSKIE I ZUCHOWE 45
17 Gromada Zuchowa "Czyżyki" w Czyżowicach 60
16 Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach 100
2 Drużyna Harcerska w Olzie 45
Punkt Bezpłatnych Porad Prawnych 28
Biuro projektu MG-edu 41
PROGRAM DZIAŁANIA GCKG 2021 - 2027 129
Dział: Usługi
Podstrona Ilość
Usługi 371
Cennik usług 158
Reklama 30
Bezpłatne Porady prawne 17
Biuro projektu MG-edu 18
Plan działalności GCKG Rok 2022 31
Dział: Kontakt
Podstrona Ilość
Kontakt 1452
Klauzula informacyjna 126
Tłumacz języka migowego 65
Dział: Informacja Publiczna
Podstrona Ilość
Informacja Publiczna 340
GCK DANE 0
Dane teleadresowe 59
Godziny pracy 11
Struktura organizacyjna 28
Dyrekcja 43
PODSTAWA PRAWNA 65
Statut 62
Instrukcje i regulaminy 51
Regulamin udzielania zamówień publicznych 295
Instrukcja inwentaryzacyjna 246
Regulamin organizacyjny 35
Instrukcja określająca zasady sporządzania,obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów finansowo-księgowych 297
Regulamin pracy 62
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 80
Oświadczenie o dochodach 7
Wniosek o dofinansowanie z ZFŚS do „wczasów pod gruszą” 47
Wniosek o przyznanie dodatku socjalnego emerytalnego 5
Wniosek o przyznanie dodatku zimowego 2
Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej 107
Wpis do Rejestru Instytucji Kultuy 24
DZIAŁALNOŚĆ 43
Cenniki 14
PLANY DZIAŁALNOŚCI 39
FINANSE 64
Majątek 20
Budżet 25
Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach na rok 2020 43
Dług publiczny 8
Sprawozdania finansowe 47
INFORMACJE 71
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 58
Zarządzenie dyrektora 8/GCKG/2021 6
Zarządzenie nr 7/GCKG/2021 z dnia 29.03.2021 r. 4
Zarządzenie Nr 4/GCKG/2020 z dnia 21.03.2020 r. w sprawie wyłączenia z użytkowania stref rekreacji 4
Zarządzenie nr 3/GCKG/2020 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej 340
Zarządzenie nr 2/GCKG/2020 z dnia 2.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Planu Działalności GCKG 8
Zarządzenie nr 2/GCK/2020 - załącznik 0
Zarządzenie nr 1/GCKG/2020 z dnia 2.01.2020 r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowego GCKG 3
Nabór na wolne stanowiska 20
Wyniki naboru 8
Rejestry, ewidencje i archiwa 10
Skargi, wnioski 7
Kontrole 12
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 14
OGŁOSZENIA 54
ZAPYTANIA OFERTOWE 19
Remont dachu w Świetlicy Wiejskiej w Odrze 22
Zapytanie cenowe na druk miesięcznika "U NAS" 28
Zapytanie cenowe - Wydruk gazety "U nas" 15
Wybór oferty na druk miesięcznika "U nas" na rok 2022 3
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 65
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 54
Zamówienia powyżej 30 tys. euro 33
Zamówienia zakończone 17
Plan postępowań 15
Ogłoszenia i zamówienia 43
INFORMACJA NIEUDOSTĘPNIONA 25
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 2
MENU INFORMACYJNE 27
Jak korzystać z BIP? 5
Jak szukać 1
Redakcja BIP 2
Rejestr zmian 10
Statystyka strony 3
Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 8915
Mapa witryny 25
Polityka prywatności 54
Zastrzeżenia prawne 12
Deklaracja dostępności 56
Dział: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Podstrona Ilość
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 2
Dział: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Podstrona Ilość
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 13
Dział: DOSTĘPNOŚĆ
Podstrona Ilość
DOSTĘPNOŚĆ 102
CERTYFIKATY DOSTĘPNOŚCI 3
do góry